Wyposażenie techniczne i sprzęt

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 315 pytań z działu "Wyposażenie techniczne i sprzęt".

Przykładowe pytanie testowe.

» pozostałe pytania

Podział samochodów pożarniczych
Zgodnie z normą PN-EN 1846-1:2000 obowiązują następujące podziały pożarniczych samochodów ratowniczo gaśniczych:
a) w zależności od masy rzeczysistej całkowitej pojazdu (MMR):
  klasa lekka (L)    2t < MMR =< 7,5t
  klasa średnia (M)  7,5t < MMR =< 14t
  klasa ciężka (S)      MMR > 14t
b) w zależności od zdolności do poruszania się na określonych nawierzchniach:
  Kategoria 1 - drogowe (miejskie)
  Kategoria 2 - uterenowione
  Kategoria 3 - terenowe
Definicje:

Samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą to samochód pożarniczy wyposażony w pompę pożarniczą wg prEN 1028-1 i prEN 1028-2 i zazwyczaj w zbiornik na wodę, a także w inny sprzęt używany podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.
[wg PN-EN 1846-1:2000, pkt 6.1.1]

Samochód ratowniczo-gaśniczy specjalny to samochód pożarniczy ze specjalnym sprzętem, z dodatkowymi specjalnymi środkami gaśniczymi lub bez nich.
[wg PN-EN 1846-1:2000, pkt 6.1.2]

Masa własna pojazdu to masa pojazdu włącznie z kierowcą (75kg), wszystkimi materiałami i sprzętem niezbędnym do jazdy samochodem, jak: ciecz chłodząca, paliwo, oleje oraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe w pojeździe, lecz bez koła zapasowego i środków gaśniczych
[wg prEN 1846-2:1999, pkt 3.1]

Masa rzeczywista całkowita pojazdu to masa własna pojazdu powiększona o masę załogi w kabinie, masę środków gaśniczych oraz masę całego wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej (przyjmuje się masę każdego członka załogi wraz z jego wyposażeniem - 90 kg, masę wyposażenia kierowcy - 15 kg)
[wg prEN 1846-2:1999, pkt 3.2]