Wyposażenie techniczne i sprzęt

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Wbudowane w reduktor ciśnienia zestawu pneumatycznego manometry umożliwiają odczyt:
• ciśnienia powietrza w butli i ciśnienia zredukowanego,
• ciśnienia powietrza w butli i ciśnienia atmosferycznego,
• ciśnienia powietrza w butli i ciśnienia powietrza w poduszce,
Pytanie 2. Technika ciecia elementów stalowych tarczą tnącą polega między innymi na:
• utrzymaniu średnich obrotów tarczy ściernej
• utrzymaniu maksymalnych obrotów tarczy tnącej.
• doprowadzeniu wody do tarczy w celu chłodzenia tarczy,
Pytanie 3. pH – metr to urządzenie do:
• pomiaru ogólnej zawartości rozpuszczonych w wodzie/próbce soli mineralnych.
• ilościowego pomiaru kwasowości i zasadowości roztworów.
• pomiaru właściwości utleniających/redukujących badanej próbki.
Pytanie 4. Na straty ciśnienia w tłocznych liniach wężowych nie mają wpływu:
• średnica węża,
• długość linii wężowej,
• rodzaj pompy używanej do tłoczenia wody.
Pytanie 5. Który z wymienionych czynników ma wpływ na straty w liniach wężowych:
• liczba i rodzaj armatury zastosowanej do budowy linii wężowej
• obroty silnika motopompy lub autopompy
• wydajność pompy
Pytanie 6. Przepływ laminarny wody to:
• przepływ burzliwy
• przepływ spokojny, równomierny
• pojęcie to nie dotyczy przepływu wody
Pytanie 7. Ile nasad „75” posiada rozdzielacz?
• 2
• 1
• 3
Pytanie 8. Zbieracz przelewowy służy do:
• ograniczania w sposób chemiczny rozlewisk substancji ropopochodnej,
• zbierania i umożliwienia odpompowania przy pomocy pompy filmu substancji ropopochodnej z powierzchni wody,
• zbierania i przetłaczania każdej substancji niebezpiecznej z powierzchni wody pod warunkiem ze posiada duża gęstość – tzw. spływ grawitacyjny do środka zbieracza.
Pytanie 9. Stosowane pożarnicze węże ssawne W110 posiadają następujące długości:
• 240 cm, 160 cm,
• 200 cm, 160 cm.
• 160 cm, 260 cm,
Pytanie 10. Jaką maksymalną ilość, pneumatycznych podnoszących poduszek niskociśnieniowych, można ułożyć w stosie?
• 2
• 4
• pneumatycznych poduszek niskociśnieniowych nie można układać w stosie
Pytanie 11. Nożycami hydraulicznymi nie należy ciąć:
• koła kierownicy pojazdu,
• poszycia drzwi pojazdu.
• sprężyn układu zawieszenia pojazdu,
Pytanie 12. Do ekwipunku osobistego nie zaliczamy:
• hełmu,
• pasa strażackiego,
• toporka strażackiego.
Pytanie 13. Jaką pompę użyjesz do przepompowania MAZUTU:
• pompa turbinowa,
• pompa beczkowa,
• pompa z wężem hypalonowym.
Pytanie 14. Przez jaki okres czasu wystarczy ratownikowi powietrza do oddychania od momentu uruchomienia sygnalizatora akustycznego w butlowym nadciśnieniowym aparacie powietrznym (butla o pojemności 6l i ciśnieniu 300 bar).
• około 20 minut
• około 1 minuty
• około 5 minut
Pytanie 15. Nadmiar powietrza ze skokochronu w trakcie zeskoku osoby ewakuowanej jest odprowadzany poprzez:
• klapy i otwory,
• rękawy odprowadzające.
• zawory nadciśnieniowe,
Pytanie 16. Do wykrywania gazów palnych stosuje się:
• indykatory,
• eksplozymetry,
• toksynomierze.
Pytanie 17. Straty ciśnienia na zasysaczu liniowym przyjmowane do obliczeń wynoszą ok.:
• 35%.
• 30%,
• 25%,
Pytanie 18. Hełmy stosowane w Państwowej Straży Pożarnej w Polsce powinny mieć kolor:
• czerwony
• żółty
• biały
Pytanie 19. Symbol SH-18 oznacza:
• samochód ratowniczo-gaśniczy specjalny z dźwigiem 18t.
• samochód z podnośnikiem hydraulicznym o wysokości podnoszenia 18m.
• samochód specjalny z drabiną i podnośnikiem hydraulicznym o wysięgu 18m.
Pytanie 20. W tabelach odporności chemicznej ubrań gazoszczelnych zawarte są :
• informacje dotyczące odporności chemicznej materiałów z jakich zostało wykonane ubranie,
• informacje dotyczące neutralizacji jakich substancji można wykonywać w danym ubraniu,
• informacje dotyczące dekontaminacji.
Pytanie 21. Piana ciężka powstaje:
• w generatorach
• w wytwornicach
• w prądownicach i działkach pianowych
Pytanie 22. Rozstawienie podpór i poziomowanie pojazdu :
• wymagane jest przy nachyleniu terenu powyżej 70°,
• ma znaczenie tylko przy silnym wietrze,
• jest konieczne przy każdym sprawianiu drabiny,
Pytanie 23. Przyrządy pomiarowe do pomiaru stężeń gazów wybuchowych to:
• eksplozymetry.
• manometry,
• spirometry,
Pytanie 24. W którym wężu tłocznym W-52 czy W-75 występują większe straty hydrauliczne przy założeniu, że przepływa przez nie ta sama ilość wody:
• W-52 < W-75
• W-52 = W-75
• W-52 > W-75
Pytanie 25. Energia uderzeniowa bijaka w młocie udarowym o napędzie spalinowym wytwarzana jest przez:
• tłok działający na bijak
• moment obrotowy wału
• spaliny
Pytanie 26. Do linii W-52 zalecany jest zasysacz:
• Z-8
• Z-6,
• Z-2,
Pytanie 27. W trakcie działań gaśniczych podjęto decyzje o pokryciu pianą gaśniczą powierzchni pomieszczenia. Którego sprzętu należy użyć aby zużyć najmniejszą ilość środka pianotwórczego :
• WP 4/75.
• WP 2/75,
• WP 2/150,
Pytanie 28. Indykatory służą do:
• przybliżonego określania odczynu roztworów,
• przybliżonego określania stężenia gazów wybuchowych,
• do kalibracji elektronicznych urządzeń pomiarowych.
Pytanie 29. Łańcuch tnący typowej piły do drewna składa się z ogniw:
• tnących, napinających lewych i prawych, łączących
• tnących lewych i prawych, prowadzących, łączących
• tnących, łączących, napinających
Pytanie 30. W którym układzie ciśnienia wbudowany jest sygnalizator akustyczny w nadciśnieniowym butlowym izolującym aparacie powietrznym?
• w układzie wysokiego ciśnienia
• w układzie średniego (zredukowanego) ciśnienia
• w układzie podciśnienia
Pytanie 31. Podczas przenoszenia unieruchomionej pilarki do drewna prowadnica powinna być skierowana:
• do przodu,
• w górę.
• do tyłu,
Pytanie 32. Przyrządy elektrochemiczne do pomiaru stężeń gazów palnych i toksycznych należy włączać i wyłączać:
• w strefie bezpiecznej (czystej),
• nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie.
• w strefie, w której prawdopodobnie znajdują się substancje niebezpieczne,
Pytanie 33. Wyłącznik zapłonu pilarki powoduje
• połączenie obwodu niskiego napięcia z korpusem silnika
• połączenie obwodu wysokiego napięcia z obudową,
• rozłączenie obwodu elektrycznego wysokiego napięcia,
Pytanie 34. Nominalne natężenie przepływu wody w pożarniczym wężu tłocznym W-75 wynosi:
• 800 l/min,
• 1600 l/min,
• 200 l/min,
Pytanie 35. Szybkość cięcia piłą tarczową do metalu zależy od:
• od prędkości obrotowej przecinarki
• siły nacisku operatora na tarczę,
• od rodzaju tarczy.
Pytanie 36. Pneumatyczne poduszki uszczelniające z szeklami lub ze szczelinami służą do uszczelniania:
• rurociągów i zbiorników o średnicy poniżej 150 mm
• rurociągów i zbiorników o średnicy od 150 mm do 480 mm
• rurociągów i zbiorników o średnicy powyżej 480 mm
Pytanie 37. Do drobnych prac wyburzeniowych wewnątrz budynku służy :
• bosak lekki,
• bosak sufitowy.
• bosak podręczny,
Pytanie 38. Zasysasz liniowy służy do:
• wyciągnięcia wody z piwnicy
• wytworzenia podciśnienia w linii ssawnej
• poboru środka pianotwórczego ze zbiornika zewnętrznego
Pytanie 39. Stojak hydrantowy służy do:
• pobrania wody z hydrantu podziemnego
• poboru wody z hydrantu nadziemnego
• zassania wody z hydrantu podziemnego
Pytanie 40. Zapora przeciwolejowa składająca się z pływaka, fartucha i balastu to:
• zapora sorpcyjna,
• zapora sztywna pomostowa,
• zapora elastyczna płaszczowa.
Pytanie 41. Kontrola maski odbywa się:
• co 1 rok,
• przynajmniej raz na dwa lata.
• po każdym użyciu,
Pytanie 42. Włączenie przystawki mocy pojazdu SCD skutkuje :
• przeniesieniem napędu na mechanizm obrotu drabiny,
• nie ma wpływu na możliwości operowaniem parkiem drabinowym,
• przeniesieniem napędu ze skrzyni biegów na pompę hydrauliczną,
Pytanie 43. Żółty pokrowiec zakładany na poduszkę pneumatyczną uszczelniającą służy do:
• zabezpieczenia poduszki przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego
• zabezpieczenia przed substancjami agresywnymi
• zabezpieczania poduszki przed uszkodzeniami mechanicznymi
Pytanie 44. Drabina słupkowa to drabina o symbolu:
• D-3,1,
• D-4,2.
• D-5,
Pytanie 45. W ubraniu gazoszczelnym można pracować podczas dużego promieniowania cieplnego:
• nie – podwyższona temperatura może spowodować jego uszkodzenie.
• tak – temperatura otoczenia nie wpływa jego szczelność i wytrzymałość.
• zależy od intensywności wzrostu temperatury.
Pytanie 46. Eksplozymetr służy do:
• pomiaru parametrów wybuchowości,
• pomiaru parametrów toksyczności ,
• pomiaru energii wybuchu.
Pytanie 47. Do wytwarzania piany średniej służy następujący sprzęt:
• PP 2-12
• PWP 2-75
• WP 2-150
Pytanie 48. Ratownicze zestawy pneumatyczne podnoszące niskiego ciśnienia powinny pracować:
• pracować pionowo lub pod kątem do 45o
• niezależnie od pozycji poduszki,
• tylko w płaszczyźnie pionowej.
Pytanie 49. Odczynu roztworu ph nie można zbadać za pomocą:
• indykatora,
• wapna.
• fenoloftaleiny,
Pytanie 50. Ciśnienie próbne dla pożarniczego węża tłocznego W 52 to ciśnienie:
• 1,6 MPa
• 1,4 MPa
• 1,8 MPa
Pytanie 51. W przypadku gdy na gaśnicy lub etykiecie widnieje wielka litera "C" oznacza to, że zmagazynowany w niej środek gaśniczy umożliwia gaszenie:
• cieczy i gazów palnych,
• gazów palnych.
• ciał stałych pochodzenia organicznego,
Pytanie 52. Skimer to urządzenie:
• służące do zbierania filmu olejowego z powierzchni wody.
• do ciągnięcia po powierzchni wody i zbierania zawiesiny ropopochodnej,
• w pompie membranowej służy do tłumienia uderzenia hydraulicznego,
Pytanie 53. Włókno "Nomex" ma następujące właściwości:
• ulega zwęgleniu w temp. 270 °C,
• niska wytrzymałość mechaniczna.
• brak zdolności do wytapiania,
Pytanie 54. Rękawy sorpcyjne służą do:
• ograniczenia rozlewu i zebrania substancji ropopochodnej,
• wykrycia rodzaju substancji,
• uszczelniania przy wyciekach z cystern.
Pytanie 55. W skład typowego zestawu zapór, który powinien być stosowany podczas zatrzymywania rozlewu olejowego na rzece wchodzą:
• zapora kierunkowa, główna, sztywna – pomostowa, płaszczowa elastyczna,
• zapora kierunkowa, główna, wspomagająca, doczyszczająca,
• zapora kierunkowa, główna, sztywna – pomostowa, płaszczowa elastyczna, doczyszczająca.
Pytanie 56. Na tabliczce znamionowej agregatu prądotwórczego nie znajdziemy informacji dotyczących:
• wartość prądu znamionowego [I] wyrażona w [A] Amperach,
• wartość napięcia znamionowego[U] wyrażona w [V] Voltach,
• częstotliwość obrotów wirnika prądnicy.
Pytanie 57. Dokumentacja określająca warunki techniczne eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych to:
• książka techniczno-ruchowa
• książka kontroli sprzętu
• książka paszportowa
Pytanie 58. Co oznacza pojęcie „szybkie natarcie”
• gaszenie pożaru przy pomocy gaśnicy.
• linię gaśniczą trwale połączoną z wyznaczoną nasadą tłoczną samochodu gaśniczego, gotową do natychmiastowego użycia
• szybką akcję strażaków w celu ugaszenia pożaru,
Pytanie 59. Wysysacz może służyć do:
• zassania środka pianotwórczego w celu uzyskania wodnego roztworu środka pianotwórczego,
• wyssania wody z zalanych pomieszczeń np.: piwnic.
• usunięcia powietrza z linii ssawnej w celu zassania wody prze pompę,
Pytanie 60. Z oznaczenia gaśnicy GP 4 X ABC wynika, że:
• gaśnica pianowa w której czynnik roboczy jest w oddzielnym zbiorniku,
• gaśnica proszkowa w której proszek i gaz wyrzucający (roboczy) są w tym samym zbiorniku,
• jest to gaśnica płynowa pod stałym ciśnieniem,
Pytanie 61. Do obliczania czasu pracy strażaka w aparacie powietrznym potrzebne są następujące dane:
• ciśnienie próbne powietrza
• pojemność wodna butli, intensywność oddychania strażaka
• ciśnienie robocze
Pytanie 62. Generator pianowy GPL2/700W wytwarza pianę o liczbie spienienia:
• powyżej 200
• 21-200
• 1-20
Pytanie 63. Linki ratownicze stosowane w PSP mają długość:
• 15 m i 25 m
• 20 m i 30 m
• 10 m i 20 m
Pytanie 64. Niebiesko-biało-zielonymi rombami oznaczono:
• wąż kwasoodporny,
• wąż z PCV.
• wąż uniwersalny,
Pytanie 65. Podczas awarii radiacyjnej do wyznaczania wielkości strefy awaryjnej należy użyć :
• eksplozymetru,
• rurek wskaźnikowych.
• radiometru,
Pytanie 66. Zasada działania sprzęgła w pilarce łańcuchowej oparta jest na:
• działaniu siły odśrodkowej
• działaniu koła napędowego na wał korbowy
• działaniu siły dośrodkowej
Pytanie 67. Przy jakiej zawartości tlenu w powietrzu powinno używać się izolującego sprzętu ODO:
• poniżej 17 %,
• powyżej 21%.
• 21%,
Pytanie 68. Ciśnienie 0,21 MPa to inaczej:
• 210 mmH2O,
• 2,1 at,
• 21 bar.
Pytanie 69. Pojemność zbiornika wodnego składanego wynosi:
• 2,5 hl
• 250 l
• 2500 l
Pytanie 70. W generatorze piany lekkiej czynnikiem roboczym, napędzającym urządzenie jest:
• wodny roztwór środka pianotwórczego;
• woda;
• środek pianotwórczy;
Pytanie 71. Sprzęt ochrony dróg oddechowych dzielimy na:
• filtrujący, izolujący
• monitorujący, filtrujący
• monitorujący, izolujący
Pytanie 72. Na moście ustawione są dwie motopompy z których pierwsza ustawiona jest bezpośrednio na jego nawierzchni, a jej smok ssawny znajduje się 1,5 m pod lustrem wody natomiast druga ustawiona jest na podeście o wysokości 1 m, a jej smok ssawny znajduje się 0,5 m pod lustrem wody. Podaj, jaka wystąpi zależność pomiędzy ciśnieniami po stronie tłocznej pomp P1 i P2 oraz wydajnościami Q1 i Q2 dla tego przykładu przy założeniu, że pracują przy takich samych obrotach silnika.
• P1 > P2 oraz Q1 > Q2
• P1 = P2 oraz Q1 < Q2
• P1 < P2 oraz Q1 = Q2
Pytanie 73. Ustawienie dwóch poduszek niskociśnieniowych jedna na drugiej podczas operacji podnoszenia elementu jest:
• zabronione.
• ogólnie dozwolone,
• dozwolone w szczególnych sytuacjach,
Pytanie 74. Praktyczna wysokość ssania pomp pożarniczych wg PN wynosi:
• 10,33 m
• 6,5 m
• 7,5 m
Pytanie 75. Teoretyczny czas pracy w ubraniu gazoszczelnym wynosi:
• 20 min.
• 1 godzina,
• 10 min,
Pytanie 76. Wysokość ssania pompy pożarniczej:
• Zależy od długości linii ssawnej i nie zależy od sposobu jej ułożenia,
• Jest ograniczona do 10,33m z powodu niedoskonałości konstrukcyjnych pomp,
• Jest to odległość pomiędzy lustrem wody, a osią nasady ssawnej pompy.
Pytanie 77. Aby skutecznie uszczelnić rozszczelnienie na rurociągu przy użyciu uszczelniającej opaski pneumatycznej ciśnienie panujące w rurociągu powinno wynosić:
• nie więcej niż 1,6 at
• nie ma to znaczenia
• nie więcej niż 1,4 at
Pytanie 78. Pole pracy to :
• charakterystyczny dla żurawia ratowniczego zasięg wysuwu ramienia,
• powierzchnia na której sprawiony lub ustawiony sprzęt do pracy ,obsługiwany przez operatora realizuje zadania,
• wykres możliwości obciążania drabiny, wysięgnika hydraulicznego czy podestu w zależności od wysuwu i wysięgu,
Pytanie 79. Pompa próżniowa tłokowa (tzw. „trokomat”) to:
• urządzenie zasysające do pomp wirowych.
• sprzęt armatury wodnej,
• urządzenie działające w gaśnicach,
Pytanie 80. Aparat ratunkowy Rollgliss typu BRDA należy do:
• stałych urządzeń ratowniczo – ewakuacyjnych
• linkowego sprzętu ratowniczo - ewakuacyjnego
• płachtowego sprzętu ratowniczo – ewakuacyjnego
Pytanie 81. Do sprzętu pianowego nie zaliczamy:
• wytwornica pianowa
• wysysacz liniowy
• zasysacz liniowy
Pytanie 82. W celu wyboru właściwego ubrania stanowiącego ochronę ratownika kierujący działaniami ratowniczymiprzez wpuszczeniem ratowników do strefy zagrożenia winien ustalić:
• ukształtowanie terenu
• rodzaj niebezpiecznej substancji
• kierunek wiatru
Pytanie 83. Straty ciśnienia w linii wężowej zbudowanej z węży W – 75 na dł. 100 m, zakładając teren płaski wynoszą:
• ok. 1,4 atm,
• ok. 1 atm,
• ok. 3 atm.
Pytanie 84. Co oznacza symbol D-3,1
• drabinę hakową,
• drabinę słupkową,
• drabinę nasadkową.
Pytanie 85. Za pomocą pompy beczkowej „NIRO” można pompować ciecze:
• żrące i palne,
• kleiste.
• tylko żrące,
Pytanie 86. Po każdorazowym użyciu rozpieracza ramieniowego:
• ramiona należy ustawić w pozycji maksymalnego rozwarcia dzięki czemu urządzenie jest odciążone mechanicznie i hydraulicznie,
• ramiona należy zamknąć do pozycji rozwarcia około 15 mm dzięki czemu urządzenie jest odciążone mechanicznie i hydraulicznie.
• ramiona należy dokładnie zamknąć do pozycji styku dzięki czemu urządzenie jest odciążone mechanicznie i hydraulicznie,
Pytanie 87. Symbol WP 4-75 oznacza wytwornicę pianową o:
• wydajności piany 75 m3/min, przy ciśnieniu 4 bar.
• wydajności pianowej 400 l/min i liczbie spienienia 75,
• wydajności wodnego roztworu środka pianotwórczego 400 l/min i liczbie spienienia 75,
Pytanie 88. Litera "n" na rurce wskaźnikowej określa:
• rurkę do azotu,
• liczbę zassań niezbędnych do prawidłowego wskazania.
• numer seryjny,
Pytanie 89. Próbę szczelności chemicznego chemoodpornego ubrania gazoszczelnego wykonuje się:
• co dwa lata
• po pięciu użyciach
• po każdorazowym użyciu
Pytanie 90. Wysokociśnieniowe poduszki podnoszące możemy układać jedną na drugą w ilościach:
• pneumatycznych poduszek wysokociśnieniowych nie można układać w stosie
• 4
• 2
Pytanie 91. Nominalne natężenie przepływu wodnego roztworu środka pianotwórczego w wytwornicy pianowej WP 2-75 wynosi:
• 20 hl/min
• 2 hl/min
• 20 l/min
Pytanie 92. Przygotowując do pracy zestaw poduszek uszczelniających ciśnienie robocze zwiększamy za pomocą:
• zaworu iglicowego wkręcając go przy zakręconej śrubie membrany regulującej,
• śruby membrany wkręcając ją przy zakręconym zaworze iglicowym,
• śruby membrany regulującej wkręcając ją przy zakręconej butli powietrznej,
Pytanie 93. Oznaczenie operacyjne samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego to :
• GCBA,
• GLBAM,
• GBA.
Pytanie 94. Wydajność pianowa wytwornicy WP 4-75 wynosi:
• 30 m3/min
• 15 m3/min
• 75 m3/min
Pytanie 95. Elementami, które utrzymują stabilność drabiny hydraulicznej podczas pracy to :
• stabilizatory hydrauliczne,
• podpory,
• nośniki,
Pytanie 96. Zadaniem sprzętu izolacyjnego (dielektrycznego) jest:
• odizolowanie ratowników od części urządzeń elektroenergetycznych, które są, lub mogą się znaleźć pod napięciem w czasie prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych
• odizolowanie ratowników od osób poszkodowanych u których występuje krwotok zewnętrzny
• odizolowanie ratowników od urządzeń elektroenergetycznych które znajdują się w Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych
Pytanie 97. Olej hydrauliczny w ratowniczym zestawie należy sprawdzać:
• przed każdym uruchomieniem pompy,
• po wymianie oleju silnikowego,
• raz w roku podczas corocznego przeglądu sprzętu silnikowego,
Pytanie 98. Zbieracz przelewowo-pompowy to urządzenie służące do:
• zbierania oleju z powierzchni gruntu,
• oddzielania wody od oleju po zebraniu go z powierzchni wody.
• zbierania mieszaniny wodno-olejowej z powierzchni wody,
Pytanie 99. Ilość wody w jednym odcinku węża W-75 to:
• ok. 80 l.
• ok. 88 l,
• ok. 60 l,
Pytanie 100. W motopompach i autopompach pożarniczych stosowane są pompy:
• jedno i wielostopniowe, odśrodkowe,
• jednostopniowe wirnikowe z komorą wstępną
• jednostopniowe wirnikowe dośrodkowe
Pytanie 101. Czy wymiana narzędzia hydraulicznego powinna zostać poprzedzona procedurą kończącą pracę zestawem (wyłączenie silnika pompy):
• nie
• tylko dla nożyc hydraulicznych
• tak
Pytanie 102. Do pomiaru i identyfikacji substancji chemicznych stosowane są:
• kolorymetryczne rurki wskaźnikowe, dozyplometry, wielofunkcyjne mierniki gazów i analizatory wielofunkcyjne.
• kolorymetryczne rurki wskaźnikowe, wielofunkcyjne mierniki gazów i analizatory wielofunkcyjne,
• kalorymetryczne rurki wskaźnikowe, eksplozymetry, wielofunkcyjne mierniki gazów i analizatory wielofunkcyjne,
Pytanie 103. Sprawdzenie szczelności maski należy przeprowadzić:
• przed założeniem maski
• po każdorazowym użyciu
• po założeniu maski
Pytanie 104. Węże w pneumatycznych zestawach podnoszących niskociśnieniowych wysokiego podnoszenia są zakończone następującymi łącznikami:
• szybkozłączami,
• łącznikami gwintowymi.
• łącznikami kłowymi,
Pytanie 105. Które bosaki wymagają obsługi przez dwóch ratowników?
• tylko bosaki ciężki i sufitowy,
• tylko bosaki sufitowy i strzechowy,
• tylko bosaki strzechowy i ciężki.
Pytanie 106. Sprawianie drabiny nasadkowej z trzech przęseł wykonuje:
• dwie roty
• trzech strażaków
• dwóch strażaków i dowódca
Pytanie 107. Czy wraz ze wzrostem prędkości nurtu powinien zmieniać się kąt ustawienia zapory?
• nie, kąt ustawienia zapory nie powinien ulegać zmianie, ale tylko w przypadku zapór pomostowych.
• tak, wraz ze wzrostem prędkości nurtu kąt ustawienia zapory powinien być coraz mniejszy,
• tak, wraz ze wzrostem prędkości nurtu kąt ustawienia zapory powinien być coraz większy,
Pytanie 108. Podczas akcji podawano pianę mechaniczną przez 10 min. stosując sprzęt pianowy o natężeniu przepływu 2hl/min. Jaka była liczba spienienia użytego sprzętu, jeżeli wytworzono w tym czasie 150m3 piany.
• WP-2/75
• WP-2/150
• GPL-2/700/W
Pytanie 109. Witon, butyl, neopren to materiały stosowane do produkcji ubrań gazoszczelnych, w szczególności warstwy:
• tylko zewnętrznej,
• zewnętrznej i wewnętrznej.
• nośnej i wewnętrznej,
Pytanie 110. Czas ochronnego działania aparatu powietrznego z butlą 6l i ciśnieniem 300 bar przy założeniu zużycia chwilowego 50 l/min wynosi:
• 36 min,
• 56 min.
• 16 min,
Pytanie 111. Eksplozymetry najczęściej kalibrowane są na:
• propan-butan.
• metan,
• etan,
Pytanie 112. W pilarce do drewna, olej do smarowania łańcucha uzupełniamy
• według potrzeb,
• każdorazowo przy uzupełnieniu paliwa,
• co drugie uzupełnienie paliwa.
Pytanie 113. Co to oznacza symbol EEx
• urządzenie jest w wykonaniu przeciwwybuchowym ,
• niema takiego oznaczenia.
• urządzenie może pracować w wysokich temperaturach,
Pytanie 114. Zbiorniki gaśnic śniegowych na CO2, powinny być poddane badaniom przez Urząd Dozoru Technicznego:
• co 10 lat
• nie ma takiego obowiązku.
• co 5 lat,
Pytanie 115. Nominalna wydajność wodnego roztworu środka pianotwórczego prądownicy pianowej PP 8-15 wynosi:
• 80 l/min
• 8 hl/min
• 8 m3/min
Pytanie 116. Które ze zbieraczy oleju są najbardziej wrażliwe na falowanie powierzchni wody?
• zbieracze przelewowo – pompowe.
• zbieracze sorpcyjne,
• zbieracze adhezyjne,
Pytanie 117. W motopompie M 8/8 – PO 5, urządzenie zasysające na sprężoną mieszankę paliwowo – powietrzną, działa na zasadzie pompy:
• strumieniowej.
• wirowej samo zasysającej,
• wirowej , odśrodkowej,
Pytanie 118. Piły tarczowe do cięcia stali i betonu należą do sprzętu:
• ratowniczego pomocniczego
• burzącego podręcznego
• burzącego mechanicznego
Pytanie 119. W ramach obsługi codziennej, pilarki łańcuchowej do drewna nie wykonujemy:
• regulacji napięcia łańcucha.
• czyszczenia filtra paliwa w zbiorniku paliwa,
• smarowania łańcucha,
Pytanie 120. Drabinę mechaniczną charakteryzują układy
• układ podnoszenia, układ obrotu, układ poziomowania kosza, układ wodnopianowy, układ zasięgu, układ korekcyjny,
• układ stabilizacji pojazdu, układ podnoszenia parku drabinowego, układ obrotu, układ wysuwu, równania szczebli, poziomowania kosza,
• układ wysuwu, stabilizacji pojazdu, układ wysięgu, układ korekcyjny, układ linowy, zespół siłowników jednostronnych,
Pytanie 121. Zawór wydechowy w masce nadciśnieniowej powinien otwierać się przy nadciśnieniu około:
• 2,9 - 3,9 mbar
• 4,2 - 5,8 mbar
• 7,0 - 9,0 mbar
Pytanie 122. Przy doborze rodzaju zbieraczy olejowych szczególną uwagę należy zwrócić na:
• lepkość zbieranej cieczy ropopochodnej,
• rodzaj akwenu wodnego z którego zbieramy ciecz ropopochodną.
• grubość warstwy zbieranej cieczy ropopochodnej,
Pytanie 123. Określenie odczynu roztworu może być dokonywane za pomocą:
• toksynomierzy.
• Indykatorów,
• eksplozymetrów,
Pytanie 124. Ubrania "gazoszczelne" podczas działań ratowniczo-gaśniczych należy stosować w przypadku, gdy substancje chemiczne w stanie stałym, ciekłym i gazowym przenikają do organizmu ratownika poprzez:
• drogi oddechowe,
• skórę.
Pytanie 125. Na wyświetlaczu toksymetru stężenie gazu pojawia się w:
• ppm,
• DGW,
• GGW.
Pytanie 126. Do odzieży specjalnej zaliczamy:
• ubranie kwaso i ługoodporne
• ubranie koszarowe
• ubranie żaroochronne lekkie
Pytanie 127. Na parametry pracy przyciągarki samochodowej ma wpływ:
• średnica bębna,
• ilość zwojów liny na bębnie.
• rodzaj podłoża po którym będzie ciągnięty przedmiot
Pytanie 128. Manowakuometr służy do pomiaru:
• wartości podciśnienia podczas poboru wody z zewnętrznego zbiornika,
• wartości podciśnienia w przypadku gdy motopompa od strony nasady ssawnej otrzymuje wodę z innej pompy.
• wartości ciśnienia z jakim woda opuszcza pompę,
Pytanie 129. Wykorzystując poduszki wysokociśnieniowe zbudowano stos składający się z dwóch poduszek przy czym dolna posiada siłę udźwigu 8 t (ton), a górna siłę udźwigu 6 t. Maksymalny ciężar jaki może być podniesiony przez ten zestaw to:
• 14 t,
• 6 t,
• 8 t.
Pytanie 130. Zawór wydechowy w ubraniu gazoszczelnym ma za zadanie :
• umożliwić pracę bez użycia sprzętu ODO
• umożliwić pobór powietrza przez ratownika
• umożliwić właściwą wymianę powietrza wydychanego i utrzymać niewielkie nadciśnienie wewnątrz ubrania
Pytanie 131. Jaka wartość ciśnienia wody należy uzyskać na zasysaczu liniowym, aby roztwór środka pianotwórczego umożliwiał właściwe parametry pracy WP 4 - 75
• 8,0 atm.
• 5,5 atm.
• 2,5 atm.
Pytanie 132. Wśród nadruków na rurkach wskaźnikowych do pomiaru ilościowego występuje:
• wartość NDSch,
• skala,
• wartość NDS.
Pytanie 133. Gaźnik membranowy w pilarkach łańcuchowych umożliwia:
• mniejsze zużycie paliwa,
• osiągnięcie wyższych obrotów silnika.
• pracę pilarką w każdej pozycji,
Pytanie 134. Które ze stwierdzeń dotyczących bosaka podręcznego są właściwe
• grot umocowany na drzewcu, tuleja i ogon są spawane, wykonany ze stali węglowej w postaci trójzębnego haka,
• odkuty ze stali węglowej, zakończony z jednego końca hakiem i dziobem, z drugiej stopką do wyciągania gwoździ, masa bosaka 5 kg.
• tuleja i ogon są spawane, osadzone na drzewcu, haki okute ze stali zwykłej jakości, masa bosaka 6 kg,
Pytanie 135. Przed uruchomieniem agregatu prądotwórczego należy:
• uziemić agregat,
• sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających.
• podłączyć urządzenia odbiorcze,
Pytanie 136. Czy agregat prądotwórczy powinien być ustawiany na poziomej powierzchni:
• może
• tak, zawsze
• nie, pod warunkiem, że agregat zabezpieczony jest przed przesuwaniem
Pytanie 137. Aparat powietrzny uznajemy za szczelny jeżeli podczas przeprowadzania kontroli w czasie 1 minuty ciśnienie w układzie nie spadnie więcej niż:
• 10 bar.
• 10% pojemności butli,
• +/- 30 bar,
Pytanie 138. Maksymalne ciśnienie robocze pożarniczych węży tłocznych wynosi:
• 1,6 MPa.
• 1,2 MPa,
• 1,4 MPa,
Pytanie 139. Która z podanych poniżej zasad użycia sprzętu hydraulicznego jest nieprawidłowa?
• należy unikać cięcia stali hartowanej.
• po każdym użyciu ramiona rozpieracza zewrzeć do takiego położenia , aby końcówki robocze znajdowały się od siebie w odległości ok. 10-15mm,
• w celu zapewnienia prawidłowego kąta cięcia należy silnie przeciwstawić się sile obracającej nożyce,
Pytanie 140. Samochód gaśniczy z butlami z dwutlenkiem węgla oznaczamy symbolem:
• GDW,
• GPr,
• GSn.
Pytanie 141. Jaka jest wydajność pompy turbinowej TR-3 przy swobodnym wypływie?
• 1000 l/min,
• 800 l/min,
• 600 l/min.
Pytanie 142. Proporcja paliwa i oleju jaka winna być zachowana podczas przygotowania mieszanki paliwowo-olejowej stosowanej do napędu silników dwusuwowych, zależy od:
• długości prowadnicy
• zaleceń producenta sprzętu
• rodzaju oleju
Pytanie 143. Wewnętrzna warstwa rękawa ratowniczego jest warstwą:
• nośną,
• odpowiedzialną za zjazd i hamowanie,
• chroniącą dwie pozostałe przed wysoką temperaturą,
Pytanie 144. Podaj jaki czas może bezpiecznie pracować ratownik w aparacie powietrznym nadciśnieniowym z butlą o pojemności 6l, w której ciśnienie powietrza wynosi 260 bar, a zużycie powietrza przez ratownika kształtuje się na poziomie ok.80 dm3/min
• ok.25 minut
• ok.15 minut
• ok. 20 minut
Pytanie 145. W ciągu 60 sekund 30000 dm3 piany wytworzy wytwornica:
• WP – 4/150,
• WP – 2/75,
• WP – 4/75,
Pytanie 146. Oznaczenie M 8/8 informuje o następujących parametrach motopompy:
• wydajności 8hl/min przy nominalnej wysokości podnoszenia 8 Pa
• wydajności 8m3/godzinę przy nominalnym ciśnieniu 80 bar
• wydajności nominalnej 8 hl/min przy wysokości podnoszenia 80 m H2O
Pytanie 147. Awaryjne ściąganie parku drabinowego realizowane jest:
• ręcznie lub w nowszych modelach akumulatorowym silnikiem elektrycznym,
• tylko ręcznie,
• osobnym silnikiem spalinowym,
Pytanie 148. Papierki wskaźnikowe służą do:
• pomiaru objętości substancji.
• określenia stopnia palności,
• przybliżonego określenia pH substancji,
Pytanie 149. Wysysacz głębinowy posiada:
• nasadę 75 wylotową i nasadę 52 do zasilania
• nasadę 52 wylotową i nasadę 75 do zasilania
• nasadę 52 do zasilania i nasadę 52 wylotową
Pytanie 150. Podczas akcji ratowniczej podano pianę mechaniczną w ilości 300 m3. Jak długo podawano tę pianę jeżeli liczba spienienia Ls= 75, a przepływ wodnego roztworu środka pianotwórczego wynosił 2 hl/min.
• 10 min
• 2 min
• 20 min
Pytanie 151. Za pomocą wytwornic wytwarzamy pianę:
• lekką
• średnią
• ciężką
Pytanie 152. Oznaczenie IP dotyczy stopnia:
• zabezpieczenia przeciwwybuchowego,
• zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem energii elektrycznej,
• zabezpieczenia przed ciałami obcymi i wodą.
Pytanie 153. W strefie „0” można zastosować pompę :
• membranową,
• przelewową.
• beczkową NIRO,
Pytanie 154. Siła podnosząca poduszki podnoszącej zależy od:
• ciśnienia powietrza w poduszce.
• ciśnienia zredukowanego.
• zapasu powietrza w butli.
Pytanie 155. Wskaż właściwą wartość nominalnego natężenie przepływu [dm3/min] pożarniczych węży tłocznych:
• W25 – 100,
• W110 – 1200.
• W75 – 800,
Pytanie 156. Poduszki uszczelniające podciśnieniowe służą do:
• do uszczelniania nieszczelności płaszczy cystern.
• do uszczelniania długich wzdłużnych pęknięć rurociągów,
• do uszczelniania studzienek kanalizacyjnych,
Pytanie 157. Skokochron typu ciężkiego jest konstrukcją:
• zasilana butlą ze sprężonym powietrzem
• dwukomorową
• jednokomorową
Pytanie 158. Bezpośrednio do butli powietrznej w zestawie pneumatycznym podnoszącym podłączamy:
• poduszki.
• urządzenie sterujące,
• reduktor,
Pytanie 159. Podczas pracy zasysacza liniowego, skutkiem zwiększenia prędkości wody wypływającej z dyszy rozpraszającej jest spadek ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego w:
• komorze mieszania
• komorze podciśnienia
• strudze wody wypływającej z dyszy rozpraszającej
Pytanie 160. Wysysacz głębinowy ma praktyczne zastosowanie do głębokości:
• 25 m
• 20 m
• 2,5 m
Pytanie 161. Drabinę D-10W winno sprawiać:
• 1 ratownik,
• 2 ratowników,
• 4 ratowników.
Pytanie 162. Pirometry służą do :
• wykrywania substancji niebezpiecznych,
• bezkontaktowego pomiaru temperatury.
• oznaczania stężeń substancji niebezpiecznych,
Pytanie 163. Czy pompa NIRO może być używana w strefie „0”
• zależy tylko od temperatury zapłonu pompowanej cieczy.
• nie – ponieważ występuje zagrożenie elektrycznością statyczną,
• Tak,
Pytanie 164. Kąt przyłożenia ratowniczych nożyc hydraulicznych w stosunku do elementu ciętego powinien wynosić:
• Około 50º,
• 90º.
• 10 ÷ 20º,
Pytanie 165. Do armatury wodnej zaliczamy:
• spinacz,
• zbieracz,
• gaśnicę wodno-pianową,
Pytanie 166. Nieruchome części pompy wodnej w autopompie to między innymi:
• zawory klapkowe,
• wał i wirnik wysokiego ciśnienia,
• kierownica z przegrodą.
Pytanie 167. Bosak sufitowy zaliczany jest do:
• sprzętu burzącego,
• sprzętu ratunkowo - burzącego.
• podręcznego sprzętu ratunkowego,
Pytanie 168. Manometr wskazuje:
• wydajność motopompy
• ciśnienie po stronie tłocznej motopompy
• ciśnienie po stronie tłocznej oraz podciśnienie po stronie ssawnej motopompy
Pytanie 169. W pompie do substancji chemicznych o osiowym przepływie cieczy zastosowano jako element tłoczący :
• wirnik,
• śmigło,
• wąż.
Pytanie 170. Opuszczanie przęseł drabiny mechanicznej następuje wówczas, gdy:
• ratownik ma problemy z samodzielnym zejściem
• ratownik znajdujący się na drabinie zauważył brak pokrywania się szczebli
• nie ma nikogo na drabinie
Pytanie 171. Wartość ciśnienia roboczego dla pożarniczego węża tłocznego W75 wynosi:
• 1,8 MPa,
• 4,0 MPa.
• 1,2 MPa,
Pytanie 172. Jeżeli ciśnienie w 6 l butli aparatu powietrznego wynosi 240 bar, a ilość zużywanego powietrza podczas pracy kształtuje się na poziomie 80 dm3 /min to czas ochronnego działania aparatu wynosi około:
• 4 minut,
• 36 minut,
• 18 minut.
Pytanie 173. Separator to urządzenie służące do:
• oddzielenie substancji ropopochodnej od wody,
• zbiornik do przewozu substancji niebezpiecznej.
• przepompowanie substancji niebezpiecznej,
Pytanie 174. Drabiny pożarnicze wykorzystywane w jednostkach organizacyjnych PSP to:
• D10W,
• D12W,
• DN 2,8,
Pytanie 175. Smoki ssawne stosowane w jednostkach organizacyjnych PSP to:
• tylko skośne,
• proste i ukośne,
• proste i skośne.
Pytanie 176. Chemoodporne ubrania gazoszczelne przechowuje się magazynie w następujący sposób:
• powieszone na uchwycie, dotyka podłoża,
• zwinięte i ułożone na wyściełanej półce,
• powieszone na uchwycie, nie dotyka podłoża.
Pytanie 177. Perystaltyczna pompa wężowa ELRO służy do:
• przetłaczania wszystkich substancji palnych i agresywnych,
• przepompowywania tylko substancji agresywnych.
• pompowania substancji palnych, żrących i o dużej lepkości
Pytanie 178. Jakie ciśnienia wskazuje manometr reduktora znajdującego się bezpośrednio przed zaworem iglicowym?
• ciśnienie niezredukowane,
• ciśnienie zredukowane,
• ciśnienie w butli.
Pytanie 179. W jakim położeniu należy pozostawić po użyciu ramiona rozpieracza?
• końcówki ramion należy zewrzeć ze sobą w dowolnym położeniu ramienia.
• końcówki ramion powinny być oddalone od siebie o ok. 10 - 15 mm,
• końcówki ramion powinny być oddalone od siebie o ok. 100 - 150 mm,
Pytanie 180. Maksymalnie z ilu przęseł sprawia się regulaminowo DN 2.73:
• pięciu
• czterech
• sześciu
Pytanie 181. Manometr zastosowany w pompie wirowej służy do pomiaru :
• wartość ciśnienia wody tłoczonej przez pompę,
• manometr nie jest to element pompy wirowej.
• wartość podciśnienia podczas ssania przez pompę,
Pytanie 182. Urządzenie TMX 412 umożliwia wykrywanie obecności :
• do czterech rodzajów gazów,
• do sześciu rodzajów gazów,
• do ośmiu rodzajów gazów.
Pytanie 183. Wielkość strat ciśnienia w liniach wężowych podczas transportu wody zależy od:
• średnicy i rodzaju zastosowanych węży oraz natężenia przepływu
• prędkości obrotowej wirnika pompy, sposobu rozwinięcia linii i jej długości.
• sposobu ułożenia linii wężowej i wartości ciśnienia atmosferycznego
Pytanie 184. Inopur zalicza się do :
• wyposażenia osobistego
• sprzętu ratowniczego mechanicznego
• podręcznego sprzętu burzącego
Pytanie 185. Ręczna pompa membranowa służy do pompowania substancji :
• palnych i żrących,
• tylko żrących,
• kleistych.
Pytanie 186. Sygnalizator akustyczny stosowany w sprzęcie ochrony dróg oddechowych informuje o:
• bezruchu ratownika,
• uruchomieniu rezerwy powietrza,
• zakończeniu rezerwy powietrza.
Pytanie 187. Węże chemiczne w oplocie stalowym stosowane są do przepompowywania:
• wszystkich substancji.
• substancji ropopochodnych,
• kwasów i zasad,
Pytanie 188. Która z podanych poniżej pomp chemicznych służy do pompowania kwasów i zasad:
• pompa FOX Rosenbauer.
• pompa turbinowa AWG Lentz,
• pompa Lutz polipropylen,
Pytanie 189. Nominalna wydajność pianowa wytwornicy WP 4 -75 wynosi:
• 3000 l/min
• 30 m3/min
• 30 hl/min
Pytanie 190. Ciśnienie robocze w wysokociśnieniowych poduszkach podnoszących wynosi:
• 8 MPa,
• 8 bar,
• 2 bar.
Pytanie 191. Siła narzędzia hydraulicznego zależy:
• tylko od przepływu oleju hydraulicznego.
• od powierzchni tłoka i ciśnienia oleju hydraulicznego.
• tylko od ciśnienia oleju hydraulicznego.
Pytanie 192. Symbol Z-2500 oznacza:
• zasysacz liniowy o wydajności 2500l/ min
• zasysacz liniowy o liczbie spienienia 2500
• zbiornik wodny składany o pojemności 2500l
Pytanie 193. Przed podłączeniem reduktora do butli powietrznej (sprzęt pneumatyczny) należy:
• odkręcić zawór iglicowy,
• podłączyć przewód do sterownika.
• poluzować śrubę nastawną reduktora odkręcając ją w lewo,
Pytanie 194. Skokochron używamy podczas ewakuacji:
• nigdy, bo jest za duże ryzyko
• w ostateczności, gdy nie ma innych możliwości
• zawsze kiedy jest taka możliwość
Pytanie 195. Dwoma motopompami pożarniczymi M16/8 przy założeniu pracy w obszarze parametrów nominalnych można napełnić zbiornik samochodu o pojemności 18 m3 w czasie ok.:
• 5,6 minuty
• 4,1 minuty.
• 2,1 minuty.
Pytanie 196. Do pracy w strefach zagrożonych wybuchem dopuszcza się sprzęt wykonany w klasie:
• IP.
• EEX,
• EC,
Pytanie 197. Pompa perystaltyczna to pompa:
• pompa membranowa
• pompa wężowa
• pompa śmigłowa
Pytanie 198. Który element w chemicznym ubraniu gazoszczelnym można wymienić nie korzystając z autoryzowanego serwisu:
• membranę zaworu nadmiarowego.
• rękawy,
• zamek,
Pytanie 199. Ilu ratowników regulaminowo zabezpiecza D10W po sprawieniu:
• czterech
• dwóch
• jeden
Pytanie 200. Pompy do wypompowywania substancji chemicznie niebezpiecznych z beczek, butli szklanych itp. to pompy:
• wężowe,
• membranowe.
• śmigłowe,
Pytanie 201. Obsługa drabiny przystawnej ciężkiej to:
• jeden strażak
• zawsze czterech
• jedna rota
Pytanie 202. Zapora przeciwolejowa sztywna pomostowa ma zastosowanie przede wszystkim:
• do budowy pól operacyjnych na rzekach o szybkim nurcie,
• doczyszczanie powierzchni wody ze szczątkowych ilości oleju,
• na wodach stojących lub wolno płynących.
Pytanie 203. Po zakończeniu pracy ratowniczymi zestawami hydraulicznymi należy elementy robocze:
• sprowadzić do maksymalnego rozwarcia
• sprowadzić do maksymalnego zwarcia
• sprowadzić do niepełnego zwarcia – wielkość szczeliny nie jest szczególnie istotna
Pytanie 204. Przy doborze tarczy ściernicowej (korundowej) do przecinarki należy uwzględnić między innymi:
• tylko kierunek obrotu tarczy,
• grubość tarczy i termin jej przydatności.
• maksymalną prędkość obrotową tarczy i średnicę zewnętrzną tarczy
Pytanie 205. Do poboru środka pianotwórczego z zewnętrznego zbiornika służy:
• wysysacz głębinowy,
• pompka tłokowo-próżniowa.
• zasysacz liniowy,
Pytanie 206. Pianę średnią wytwarza się przy pomocy:
• prądownic pianowych,
• wytwornic pianowych.
• działka wodno-pianowego,
Pytanie 207. W oznaczeniu M 16/8 cyfra 16 oznacza:
• ciśnienie w atmosferach
• wydajność w hl/min
• wydajność w hl/sek.
Pytanie 208. Ciśnienie robocze w korkach uszczelniających wynosi:
• 15 ÷ 20 bar.
• 5 ÷ 10 bar,
• 1.5 ÷ 2,5 bar,
Pytanie 209. Najcięższym typem zapory przeciwolejowej stosowanej w działaniach ratowniczych jest zapora:
• sztywna pomostowa,
• elastyczna pływająca,
• sorpcyjna,
Pytanie 210. Do ubrań ochronnych nie zaliczamy:
• Ubranie chroniące przed promieniowaniem cieplnym,
• Ubranie koszarowe.
• ubranie specjalne,
Pytanie 211. Jeżeli w charakterystyce pompy pożarniczej podano iż jest to pompa „jednostopniowa” to można stwierdzić, że posiada ona:
• 2 wirniki i 2 kierownice.
• 1 wirnik,
• 2 wirniki i kierownicę,
Pytanie 212. Do pracy w strefie zagrożenia wybuchem „0” dopuszczona jest pompa:
• Mast – przelewowa,
• NIRO – beczkowa,
• Depa Elro – wężowa.
Pytanie 213. Proces zasysania wody ze zbiornika zewnętrznego do autopompy i motopompy polega na:
• wykorzystaniu prawa Bernoulliego,
• wytworzeniu różnicy ciśnień pomiędzy linią ssawną, a ciśnieniem atmosferycznym.
• uzyskaniu dużej prędkości obrotowej wirnika pompy,
Pytanie 214. Do urządzeń wykrywania i pomiaru temperatury stosuje się:
• pirometry punktowe, skanery termowizyjne i kamery liniowe.
• pirometry punktowe, skanery liniowe i kamery termowizyjne.
• piknometry punktowe, skanery liniowe i kamery termowizyjne.
Pytanie 215. Do zbierania oleju o dużej lepkości służą:
• zbieracze przelewowo – pompowe,
• zbieracze sorpcyjne,
• podajnik śrubowy.
Pytanie 216. Mostek przejazdowy, który zabezpiecza pożarnicze węże tłoczne przed zgnieceniem kół samochodu układa się zawsze:
• nie ma żadnego znaczenia
• na węże
• pod węże
Pytanie 217. Symbol A 32/8 oznacza:
• autopompę o ciśnieniu nominalnym 32 at i wydajności nominalnej 8000 l/min,
• autopompę o ciśnieniu nominalnym 320 m. sł. w. i wydajności nominalnej 800 l/min,
• autopompę o wydajności nominalnej 32 hl/min i ciśnieniu nominalnym 80 m.sł.w.
Pytanie 218. Nominalne ciśnienie robocze pożarniczych węży tłocznych wynosi:
• 10 atm.
• 12 atm.
• 8 atm.
Pytanie 219. Inopur składa się z dwóch zasadniczych części:
• topora i ogniwa,
• topora i zamka.
• topora i raka,
Pytanie 220. Pompa beczkowa z PP (koloru żółtego) służy do :
• pompowania cieczy żrących (ługów i kwasów) ,
• do pompowania cieczy łatwopalnych i kwasów.
• pompowania cieczy palnych,
Pytanie 221. Które z niżej wymienionych urządzeń pracują w przestrzeni określanej "polem operacyjnym"?
• separator oleju.
• skimer olejowy,
• zapora przeciwolejowa,
Pytanie 222. Straty ciśnienia przy przepływie wody przez pożarnicze węże tłoczne:
• nie zależą od średnicy węży
• są większe w rozwinięciu na taką samą odległość W75 niż W52
• zależą od długości węży
Pytanie 223. Podczas ewakuacji rękawem ratowniczym
• nie wolno ewakuować osób nieprzytomnych
• nie wolno ewakuować dzieci poniżej 6 roku życia
• należy sprawdzić czy osoby ewakuowane nie posiadają ostrych elementów ubioru, biżuterii itp
Pytanie 224. Prądownica pianowa służy do wytwarzania piany:
• ciężkiej
• średniej
• lekkiej
Pytanie 225. Zawirowywacz stosowany jest w:
• wytwornicy pianowej
• generatorze piany lekkiej
• działku wodno – pianowym
Pytanie 226. Przyłącze podawcze pompy beczkowej stosowane do przepompowywania cieczy ropopochodnych wykonane może być:
• ze stali kwasoodpornej.
• z żywicy epoksydowej,
• z polipropylenu,
Pytanie 227. Wąż z polichlorku winylu ( PCV) to:
• wąż ssawno – tłoczny do pompowania stężonych zasad
• wąż ssawny do pompowania rozpuszczalników,
• wąż ssawno – tłoczny odporny na oleje i rozcieńczone kwasy,
Pytanie 228. Jaką powierzchnię można pokryć pianą ciężką o grubości warstwy 10cm dysponując zapasem środka pianotwórczego syntetycznego 60dm3. Stężenie roztworu 3%. Liczba spienienia 12.
• 2400m2
• 24m2
• 240m2
Pytanie 229. W pilarce łańcuchowej wysokość ogranicznika ma wpływ na:
• grubość wióra
• zużycie zęba tnącego
• szerokość rzazu
Pytanie 230. Minimalizowanie strat w liniach wężowych polega na:
• stosowaniu nominalnego przepływu dla danego węża
• stosowaniu pomp dużej wydajności
• stosowaniu węży o małych średnicach
Pytanie 231. Oddawanie skoków na skokochron duży podczas ćwiczeń odbywa się:
• z dowolnej wysokości nie przekraczającej wskazań producenta
• nie powinno się skakać
• maksymalnie z 2 piętra
Pytanie 232. Skokochrony nie posiadają zaworów:
• wylotowych
• klapowych
• ssących
Pytanie 233. Wśród znaków trwałych umieszczanych na metalowej butli powietrznej wyróżnia się:
• ciśnienie próbne powietrza
• termin wprowadzenia do jednostki
• waga butli bez powietrza
Pytanie 234. Sprzęt pożarniczy to:
• sprzęt służący do prowadzenia akcji, ratowania ludzi i mienia.
• sprzęt służący do dostarczania środków gaśniczych na miejsce pożaru.
• przenośny lub przewoźny specjalny sprzęt służący do gaszenia pożarów, prowadzenia akcji ratowniczej oraz specjalny sprzęt ochrony stosowany przez straże pożarne podczas akcji.
Pytanie 235. Wewnętrzne wzmocnienia poduszki niskociśnieniowej, wysokiego podnoszenia zapobiegają:
• wybrzuszeniom płaszczyzny dolnej i górnej,
• wybrzuszeniom płaszczyzn bocznych,
• nie mają wpływu na wybrzuszenia płaszczyzn poduszki, tylko na wzrost bezpieczeństwa.
Pytanie 236. Informacja występująca na gaśnicy lub agregacie gaśniczym, która mówi o formie przechowywania wyrzutnika w oddzielnym zbiorniku to:
• symbol „x”
• symbol „z”
• symbol „y”
Pytanie 237. W samochodach osobowych, w których kolumna kierownicy jest łączona przegubami, odciąganie kolumny wcelu wykonania dostępu do kierowcy przy użyciu rozpieraczy i łańcuchów jest:
• dozwolone ale z zachowaniem środków ostrożności
• zabronione
• dozwolone
Pytanie 238. Rozpieracz kolumnowy pracuje na zasadzie:
• siłownika jednostronnego,
• siłownika dwustronnego,
• siłownika obrotowego,
Pytanie 239. Automat oddechowy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych ma za zadanie:
• dawkowania i wytwarzania nadciśnienia w masce;
• kierowanie wydychanego powietrza na zewnątrz
• kierowanie wydychanego powietrza do maski wewnętrznej
Pytanie 240. Zbiorniki elastyczne stosowane w ratownictwie chemicznym służą do:
• długoterminowego przechowywania mediów,
• wszystkim wyżej wymienionym celom.
• krótkoterminowego przechowywania mediów,
Pytanie 241. Jakie wielkości nasad posiadają prądownice wodne?
• 52, 75, 110
• 25, 52 i 75
• tylko 25 i 52
Pytanie 242. Do czyszczenia i dezynfekcji masek aparatów powietrznych należy stosować:
• alkohol metylowy
• alkohol etylowy
• środek zgodny ze wskazaniem producenta
Pytanie 243. Aparat powietrzny ucieczkowy używany jest do:
• ochrony osób ewakuowanych ze strefy zagrożenia życia lub zabezpieczenia ratowników podczas nagłego wycofywania się w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia,
• zabezpieczenia ratowników podczas prowadzonych działań ratowniczych,
• do nagłego wycofania się w przypadku zagrożenia podczas nurkowania podlodowego.
Pytanie 244. Tarcze tnące pił do stali i betonu, należy utrzymywać w stosunku do przecinanego materiału pod kątem:
• 90°.
• 30°,
• 45°,
Pytanie 245. Kąt pochylenia drabiny przystawnej nie może być większy niż:
• 50°,
• 75°.
• 65°,
Pytanie 246. Na jaki czas pracy wystarczy powietrzny aparat ODO o podanych wartościach: 2 butle o pojemności wodnej 4 litrów i ciśnieniu powietrza w każdej z nich 19 MPa. Zakładane zużycie powietrza przez ratownika wynosi 40 l/min.
• 42 min,
• 32 min.
• 38 min,
Pytanie 247. Autonomiczny sprzęt izolujący dzielimy na:
• aparaty powietrzne i aparaty tlenowe
• sprzęt pochłaniający i filtrujący
• aparaty powietrzne nad i podciśnieniowe oraz pochłaniacze
Pytanie 248. Aparat Rollgiss typu BRDA służy do:
• podawania piany gaśniczej,
• zabezpieczenia linii gaśniczej prowadzonej po drabinie mechanicznej.
• ewakuacji ludzi i mienia,
Pytanie 249. W gaśnicy śniegowej środkiem gaśniczym jest :
• dwutlenek węgla,
• tlenek węgla,
• proszek,
Pytanie 250. Pompa beczkowa wykonana z PP (polipropylenu) może być używana w strefie 0:
• nie – ponieważ występuje zagrożenie elektrycznością statyczną.
• zależy tylko od temperatury zapłonu pompowanej cieczy.
• tak – jest to pompa uniwersalna i zawsze można ją używać w tej strefie.
Pytanie 251. Wory ratownicze mają następujące długości:
• 15 do 21m
• 10 do 15m
• 21 do 28m
Pytanie 252. W agregacie pompowym z mechanizmem perystaltycznym jako element tłoczący zastosowano:
• śmigło,
• wąż.
• wirnik,
Pytanie 253. W celu wydobycia uszkodzonej beczki z szeregu ciasno zmagazynowanych beczek można zastosować zestaw:
• RDK,
• PM-600,
• LD 50/30,
Pytanie 254. Za niesprawny aparat powietrzny butlowy nadciśnieniowy można uznać taki aparat w którym podczas kontroli szczelności stwierdzono spadek ciśnienia w układzie wysokiego ciśnienia przekraczający:
• 1,0 bar/min,
• 10 MPa/min,
• 10 bar/min,
Pytanie 255. Do wytwarzania piany średniej służy następujący sprzęt:
• WP 2-150,
• PP 2-12,
• PWP 4-150.
Pytanie 256. W pilarkach łańcuchowych prędkość obrotowa wału silnika w czasie cięcia, powinna być zbliżona do:
• ekonomicznej
• nominalnej
• maksymalnej
Pytanie 257. Eksplozymetry to elektroniczne przyrządy pomiarowe służące do wykrywania oraz oznaczania stężeń:
• gazów oraz par cieczy palnych,
• stężeń substancji trujących,
• odczynów PH.
Pytanie 258. Ile stopni redukcji występuje w aparacie powietrznym nadciśnieniowym:
• 3
• 2
• 1
Pytanie 259. Który z symboli oznacza samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki z autopompą:
• GBA,
• GCBA,
• GCBM.
Pytanie 260. Czynności naprawcze chemoodpornych ubrań Gazoszczelnych:
• wykonujemy we własnym zakresie na miejscu akcji,
• powinny być przeprowadzone tylko w autoryzowanych punktach serwisowych.
• wykonujemy we własnym zakresie w JRG PSP,
Pytanie 261. Aparat powietrzny może być używany w temperaturze otoczenia:
• od - 15 °C do + 40 °C.
• od - 10 °C do + 50 °C,
• od - 20 °C do + 60 °C,
Pytanie 262. Podczas wytwarzania pian z PP-2/15 i WP-4/150 z tej samej ilości wodnego roztworu środka pianotwórczego otrzymuje się odpowiednio – 3,0 m3 i 30 m3 piany. Co jest powodem tej różnicy:
• różna ilość powietrza w pianie
• różna ilość środka pianotwórczego
• różna ilość wody
Pytanie 263. Krótkotrwałe wejścia w strefę ognia umożliwia ubranie żaroochronne?
• typu 2,
• typu 1,
• typu 3.
Pytanie 264. Wydajność 800 l/min to inaczej:
• 48 m3/godz
• 12000 l/godz
• 1600 dm3/min
Pytanie 265. Straty ciśnienia na urządzeniach armatury wodnej wynoszą w przybliżeniu odpowiednio:
• na rozdzielaczu - 30 % na zasysaczu liniowym – 10 %
• na rozdzielaczu - 10 % na zasysaczu liniowym – 30 %
• na rozdzielaczu - 5 % na zasysaczu liniowym – 20 %
Pytanie 266. Nominalny przepływ wody w wężu W-52 to:
• 200 l/min,
• 100 l/min,
• 400 l/min.
Pytanie 267. W chemoodpornym ubraniu gazoszczelnym nadciśnienie panujące wewnątrz ubrania zapewnia:
• komfort pracy związany z poprawą mikroklimatu panującego wewnątrz ubrania,
• zabezpieczenie przed przenikaniem substancji z zewnątrz do wnętrza ubrania podczas wystąpienia niewielkich nieszczelności,
• dobra wentylację ubrania.
Pytanie 268. W jaki sposób są wzmacniane wewnętrznie pneumatyczne poduszki podnoszące wysokociśnieniowe?
• warstwami tkaniny,
• kordem stalowym lub kevlarowym,
• płytkami blachy.
Pytanie 269. Pompa wężowa (perystaltyczna) służy do:
• pompowania substancji chemicznych tylko o temperaturze otoczenia tej substancji niezależnie od rodzaju umieszczonego w niej węża.
• pompowania każdej substancji chemicznej w każdej temperaturze tej substancji niezależnie od odporności chemicznej umieszczonego w niej węża.
• pompowania substancji chemicznych w zależności od odporności chemicznej umieszczonego w niej węża.
Pytanie 270. Samochód pożarniczy w świetle PN Samochody pożarnicze jest to:
• samochód i przyczepa specjalna użytkowana przez straże pożarne, przystosowane do wykonywania zadań przy akcji gaśniczej lub ratowniczej
• Pojazd samochodowy używany do gaszenia pożaru i/lub prowadzenia akcji ratowniczej,
• pojazd specjalny użytkowany przez straże pożarne, przystosowany do przewożenia sprzętu pożarniczego i środków gaśniczych przeznaczonych do prowadzenia akcji gaśniczej lub pożarniczej
Pytanie 271. Rurki pomiarowe do pomiaru wartości stężenia substancji niebezpiecznej w atmosferze to:
• rurki wielozadaniowe,
• rurki jakościowe,
• rurki ilościowe.
Pytanie 272. Wąż o oznaczeniu w kolorze „lila” to:
• wąż ssawno – tłoczny odporny na stężone kwasy i ługi,
• wąż tłoczny do pompowania węglowodorów i olejów.
• wąż ssawny do pompowania cieczy łatwopalnych,
Pytanie 273. Zawór dodawczy w automacie oddechowym służy do:
• zapowietrzenia układu,
• zwiększenia dawki powietrza,
• sprawdzenia zadziałania sygnalizatora akustycznego.
Pytanie 274. Podczas akcji podawano pianę mechaniczną przez 20 minut, stosując sprzęt pianowy o przepływie wodnego roztworu środka pianotwórczego 4 hl/min. Ile wynosi liczba spienienia Ls, jeżeli wytworzono w założonym okresie wytworzono 600m3 piany ( nie uwzględniać procesu niszczenia piany).
• 12
• 75
• 150
Pytanie 275. W wysysaczu głębinowym wykorzystano zasadę działania pompy:
• odśrodkowej
• wirnikowej
• strumieniowej
Pytanie 276. Teoretyczna wysokość ssania wynosi 10,33 metra słupa wody (mH2O). W praktyce wielkość ta jest nie do osiągnięcia między innymi z powodu:
• występowania zjawiska kawitacji,
• niedoskonałej szczelności pompy i zbyt małej prędkości wirnika,
• strat lokalnych i liniowych w linii ssawnej,
Pytanie 277. W masce do aparatu nadciśnieniowego panuje ciśnienie:
• niższe od ciśnienia atmosferycznego,
• równe ciśnieniu atmosferycznemu,
• wyższe od ciśnienia atmosferycznego.
Pytanie 278. Ciśnienie o wartości 25 atmosfer wyrażone w innych jednostkach pomiarowych to – zaznacz właściwe:
• 250 m H2O,
• 0,025 MPa,
• 250 kPa.