Wyposażenie techniczne i sprzęt - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W pompie do substancji chemicznych o osiowym przepływie cieczy zastosowano jako element tłoczący :
Pytanie 2 Pompy do wypompowywania substancji chemicznie niebezpiecznych z beczek, butli szklanych itp. to pompy:
Pytanie 3 Za pomocą wytwornic wytwarzamy pianę:
Pytanie 4 Na parametry pracy przyciągarki samochodowej ma wpływ:
Pytanie 5 Ubrania "gazoszczelne" podczas działań ratowniczo-gaśniczych należy stosować w przypadku, gdy substancje chemiczne w stanie stałym, ciekłym i gazowym przenikają do organizmu ratownika poprzez:
Pytanie 6 Wewnętrzne wzmocnienia poduszki niskociśnieniowej, wysokiego podnoszenia zapobiegają:
Pytanie 7 Pneumatyczne poduszki uszczelniające z szeklami lub ze szczelinami służą do uszczelniania:
Pytanie 8 Wskaż właściwą wartość nominalnego natężenie przepływu [dm3/min] pożarniczych węży tłocznych:
Pytanie 9 Proces zasysania wody ze zbiornika zewnętrznego do autopompy i motopompy polega na:
Pytanie 10 Pompa beczkowa wykonana z PP (polipropylenu) może być używana w strefie 0:
Pytanie 11 Podczas akcji podawano pianę mechaniczną przez 10 min. stosując sprzęt pianowy o natężeniu przepływu 2hl/min. Jaka była liczba spienienia użytego sprzętu, jeżeli wytworzono w tym czasie 150m3 piany.
Pytanie 12 Sprawdzenie szczelności maski należy przeprowadzić:
Pytanie 13 Oznaczenie M 8/8 informuje o następujących parametrach motopompy:
Pytanie 14 Witon, butyl, neopren to materiały stosowane do produkcji ubrań gazoszczelnych, w szczególności warstwy:
Pytanie 15 Podczas ewakuacji rękawem ratowniczym