Wyposażenie techniczne i sprzęt - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W generatorze piany lekkiej czynnikiem roboczym, napędzającym urządzenie jest:
Pytanie 2 W pilarce łańcuchowej wysokość ogranicznika ma wpływ na:
Pytanie 3 Inopur składa się z dwóch zasadniczych części:
Pytanie 4 W ciągu 60 sekund 30000 dm3 piany wytworzy wytwornica:
Pytanie 5 Smoki ssawne stosowane w jednostkach organizacyjnych PSP to:
Pytanie 6 Gaźnik membranowy w pilarkach łańcuchowych umożliwia:
Pytanie 7 Wartość ciśnienia roboczego dla pożarniczego węża tłocznego W75 wynosi:
Pytanie 8 Do wytwarzania piany średniej służy następujący sprzęt:
Pytanie 9 Eksplozymetr służy do:
Pytanie 10 Do wykrywania gazów palnych stosuje się:
Pytanie 11 Do pracy w strefie zagrożenia wybuchem „0” dopuszczona jest pompa:
Pytanie 12 Ciśnienie robocze w korkach uszczelniających wynosi:
Pytanie 13 Które ze zbieraczy oleju są najbardziej wrażliwe na falowanie powierzchni wody?
Pytanie 14 Jaka jest wydajność pompy turbinowej TR-3 przy swobodnym wypływie?
Pytanie 15 Drabinę mechaniczną charakteryzują układy