Wyposażenie techniczne i sprzęt - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Pole pracy to :
Pytanie 2 Inopur zalicza się do :
Pytanie 3 W skład typowego zestawu zapór, który powinien być stosowany podczas zatrzymywania rozlewu olejowego na rzece wchodzą:
Pytanie 4 W ciągu 60 sekund 30000 dm3 piany wytworzy wytwornica:
Pytanie 5 Z oznaczenia gaśnicy GP 4 X ABC wynika, że:
Pytanie 6 Podczas akcji podawano pianę mechaniczną przez 10 min. stosując sprzęt pianowy o natężeniu przepływu 2hl/min. Jaka była liczba spienienia użytego sprzętu, jeżeli wytworzono w tym czasie 150m3 piany.
Pytanie 7 Nominalne natężenie przepływu wody w pożarniczym wężu tłocznym W-75 wynosi:
Pytanie 8 Proporcja paliwa i oleju jaka winna być zachowana podczas przygotowania mieszanki paliwowo-olejowej stosowanej do napędu silników dwusuwowych, zależy od:
Pytanie 9 Autonomiczny sprzęt izolujący dzielimy na:
Pytanie 10 W jakim położeniu należy pozostawić po użyciu ramiona rozpieracza?
Pytanie 11 Aparat ratunkowy Rollgliss typu BRDA należy do:
Pytanie 12 Do armatury wodnej zaliczamy:
Pytanie 13 Które z niżej wymienionych urządzeń pracują w przestrzeni określanej "polem operacyjnym"?
Pytanie 14 W agregacie pompowym z mechanizmem perystaltycznym jako element tłoczący zastosowano:
Pytanie 15 Do obliczania czasu pracy strażaka w aparacie powietrznym potrzebne są następujące dane: