Wyposażenie techniczne i sprzęt - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Siła podnosząca poduszki podnoszącej zależy od:
Pytanie 2 Przyłącze podawcze pompy beczkowej stosowane do przepompowywania cieczy ropopochodnych wykonane może być:
Pytanie 3 Energia uderzeniowa bijaka w młocie udarowym o napędzie spalinowym wytwarzana jest przez:
Pytanie 4 Obsługa drabiny przystawnej ciężkiej to:
Pytanie 5 Wydajność 800 l/min to inaczej:
Pytanie 6 Jaką pompę użyjesz do przepompowania MAZUTU:
Pytanie 7 Jaką maksymalną ilość, pneumatycznych podnoszących poduszek niskociśnieniowych, można ułożyć w stosie?
Pytanie 8 Wydajność pianowa wytwornicy WP 4-75 wynosi:
Pytanie 9 Próbę szczelności chemicznego chemoodpornego ubrania gazoszczelnego wykonuje się:
Pytanie 10 Straty ciśnienia przy przepływie wody przez pożarnicze węże tłoczne:
Pytanie 11 Pojemność zbiornika wodnego składanego wynosi:
Pytanie 12 Proces zasysania wody ze zbiornika zewnętrznego do autopompy i motopompy polega na:
Pytanie 13 Pompa beczkowa wykonana z PP (polipropylenu) może być używana w strefie 0:
Pytanie 14 Manowakuometr służy do pomiaru:
Pytanie 15 Oznaczenie operacyjne samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego to :