Wyposażenie techniczne i sprzęt - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Wbudowane w reduktor ciśnienia zestawu pneumatycznego manometry umożliwiają odczyt:
Pytanie 2 Przez jaki okres czasu wystarczy ratownikowi powietrza do oddychania od momentu uruchomienia sygnalizatora akustycznego w butlowym nadciśnieniowym aparacie powietrznym (butla o pojemności 6l i ciśnieniu 300 bar).
Pytanie 3 W ciągu 60 sekund 30000 dm3 piany wytworzy wytwornica:
Pytanie 4 Inopur zalicza się do :
Pytanie 5 Awaryjne ściąganie parku drabinowego realizowane jest:
Pytanie 6 Pirometry służą do :
Pytanie 7 Mostek przejazdowy, który zabezpiecza pożarnicze węże tłoczne przed zgnieceniem kół samochodu układa się zawsze:
Pytanie 8 Perystaltyczna pompa wężowa ELRO służy do:
Pytanie 9 Zapora przeciwolejowa sztywna pomostowa ma zastosowanie przede wszystkim:
Pytanie 10 Drabinę D-10W winno sprawiać:
Pytanie 11 Aparat powietrzny uznajemy za szczelny jeżeli podczas przeprowadzania kontroli w czasie 1 minuty ciśnienie w układzie nie spadnie więcej niż:
Pytanie 12 Stosowane pożarnicze węże ssawne W110 posiadają następujące długości:
Pytanie 13 Wydajność 800 l/min to inaczej:
Pytanie 14 Praktyczna wysokość ssania pomp pożarniczych wg PN wynosi:
Pytanie 15 Wśród znaków trwałych umieszczanych na metalowej butli powietrznej wyróżnia się: