Wyposażenie techniczne i sprzęt - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Wydajność pianowa wytwornicy WP 4-75 wynosi:
Pytanie 2 Wory ratownicze mają następujące długości:
Pytanie 3 Szybkość cięcia piłą tarczową do metalu zależy od:
Pytanie 4 Indykatory służą do:
Pytanie 5 Eksplozymetr służy do:
Pytanie 6 Wartość ciśnienia roboczego dla pożarniczego węża tłocznego W75 wynosi:
Pytanie 7 Wśród znaków trwałych umieszczanych na metalowej butli powietrznej wyróżnia się:
Pytanie 8 Przed uruchomieniem agregatu prądotwórczego należy:
Pytanie 9 Próbę szczelności chemicznego chemoodpornego ubrania gazoszczelnego wykonuje się:
Pytanie 10 Sprawianie drabiny nasadkowej z trzech przęseł wykonuje:
Pytanie 11 Aparat powietrzny może być używany w temperaturze otoczenia:
Pytanie 12 Przepływ laminarny wody to:
Pytanie 13 pH – metr to urządzenie do:
Pytanie 14 Energia uderzeniowa bijaka w młocie udarowym o napędzie spalinowym wytwarzana jest przez:
Pytanie 15 Przy doborze tarczy ściernicowej (korundowej) do przecinarki należy uwzględnić między innymi: