Taktyka działań gaśniczych

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 253 pytań z działu "Taktyka działań gaśniczych".

Przykładowe pytanie testowe.

Które z poniższych stwierdzeń opisuje zjawisko rozgorzenia.
• jest to przejście ze spalania miejscowego w spalanie przestrzenne,
• cechą charakterystyczną jest to, że po wystąpieniu rozgorzenia pożar nie pozostaje w tym stanie,
• jest to zjawisko mogące wystąpić na granicy fazy II – pożaru w pełni rozwiniętego, a III fazy stygnięcia,
• przyrost temperatury jest proporcjonalny do czasu.

» pozostałe pytania