Taktyka działań gaśniczych - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Linia prostopadła do frontu pożaru i przechodząca przez teren pożaru zgodnie z kierunkiem jego rozprzestrzeniania się to:
Pytanie 2 Pluton to:
Pytanie 3 Źródłem informacji o obiektach objętych lub zagrożonych pożarem są:
Pytanie 4 Rejon ewakuacji to:
Pytanie 5 Linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza.
Pytanie 6 Określ zakres ewakuacji ludzi w sytuacji pożaru mieszkania na poziomie 1 piętra w budynku pięciokondygnacyjnym :
Pytanie 7 Podczas przeszukiwania pomieszczenia całkowicie zadymionego, uniemożliwiającego widzenie wzrokowe – należy stosować następujący poziom zabezpieczenia :
Pytanie 8 W modelowym rozwoju pożaru w pomieszczeniu zamkniętym zjawisko rozgorzenia występuje:
Pytanie 9 Rozpoznanie sytuacji pożarowej dzielimy na rozpoznanie:
Pytanie 10 Wydzielone siły na miejscu prowadzonych działań, nie biorące udziału w bezpośrednich działaniach gaśniczych pozostające w dyspozycji kierującego działaniem ratowniczym to siły:
Pytanie 11 Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii gaśniczej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest
Pytanie 12 Ustawienie stanowisk bojowych wzdłuż linii frontu pożaru to:
Pytanie 13 Rozmieszczenie stanowisk bojowych wzdłuż obwodu pożaru to:
Pytanie 14 Rozpoznanie miejsca pożaru w budynku mieszkalnym rozpoczynamy od:
Pytanie 15 Maksymalny zasięg taktyczny jest to :