Taktyka działań gaśniczych - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Rejon ewakuacji to:
Pytanie 2 Nawodnienie linii gaśniczej i podanie wody następuje na wyraźną komendę:
Pytanie 3 Podczas prowadzenia rozpoznania pożaru w obiekcie, najważniejszym elementem rozpoznania jest:
Pytanie 4 Ilu ratowników powinno oczekiwać przed wejściem do strefy zagrożonej w gotowości do natychmiastowego wejścia ?
Pytanie 5 Uprawnieniem kierującego działaniem ratowniczym nie jest:
Pytanie 6 Wskaż poprawny podział typów kierowania działaniami ratowniczymi:
Pytanie 7 Do gaszenia pożaru tunelu kablowego użyjesz:
Pytanie 8 Wentylację (oddymiani
Pytanie 9 Wydzielone siły na miejscu prowadzonych działań, nie biorące udziału w bezpośrednich działaniach gaśniczych pozostające w dyspozycji kierującego działaniem ratowniczym to siły:
Pytanie 10 Rozwój pożaru to:
Pytanie 11 Wentylacja korzystająca z unoszenia się gorących gazów, wspomagana ciągami powietrznymi to:
Pytanie 12 Rozkaz bojowy to.
Pytanie 13 W przypadku gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły przekraczające wielkością jeden batalion, realizowane jest kierowanie:
Pytanie 14 Wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy opracowuje:
Pytanie 15 „Odcinek bojowy” jest to: