Taktyka działań gaśniczych - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W punkcie przyjęcia sił obsady osobowe pododdziałów:
Pytanie 2 Brak widocznych symptomów skutecznego oddziaływania prądem gaśniczym w strefie pożaru (np. zmniejszanie intensywności spalania, spadek temperatury ) jest oznaką:
Pytanie 3 Warunki sprzyjające wystąpieniu zjawiska „ognistego podmuchu”
Pytanie 4 Podczas pożaru stolarni wprowadza się prądy gaśnicze
Pytanie 5 Schemat wypracowania rozkazu bojowego przedstawia:
Pytanie 6 Jakie wyróżniamy sposoby wentylacji pomieszczeń?
Pytanie 7 W niżej podanym wzorze który określa ilość samochodów potrzebnych na dowożenie wody, w mianowniku brakuje jednego czynnika – jakiego?: B=V.t/? szt. V – ilość wody zużywanej podczas akcji, t – czas pełnego objazdu
Pytanie 8 Podczas przeszukiwania pomieszczenia całkowicie zadymionego, uniemożliwiającego widzenie wzrokowe – należy stosować następujący poziom zabezpieczenia :
Pytanie 9 W trakcie akcji gaśniczej podczas pożaru lasu podano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia ?
Pytanie 10 Rozwój pożaru to:
Pytanie 11 Przy ewakuacji mienia w pierwszej kolejności ratujemy:
Pytanie 12 Czy podając prąd gaśniczy z działka samochodu z podłączoną linią zasilającą mamy do czynienia z :
Pytanie 13 Podczas którego z niżej wymienionych pożarów nie należy stosować jako środka gaśniczego wody:
Pytanie 14 Stanowisko gaśnicze na drabinie to:
Pytanie 15 Czy przekazanie przez kierującego działaniami ratowniczymi pogorzeliska właścicielowi /administratorowi terenu lub obiektu może nastąpić w formie ustnej?