Taktyka działań gaśniczych - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Zdolność do podjęcia działań interwencyjnych w określonym czasie to:
Pytanie 2 Porównanie zdolności operacyjnej i przydatności sił ratowniczych zgromadzonych na terenie akcji do rozmiarówi rodzaju zdarzenia to:
Pytanie 3 Podczas pożaru wierzchołkowego w lasach średnia prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi:
Pytanie 4 Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym sporządza się każdorazowo w przypadku:
Pytanie 5 Rozmieszczenie stanowisk bojowych wzdłuż obwodu pożaru to:
Pytanie 6 Pododdział w sile trzech plutonów lub czterech sekcji to:
Pytanie 7 Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w obronie polega na:
Pytanie 8 Podczas pożaru poddasza, strychu (bez okien i świetlików), gdy prowadzone są działania ratowniczo-gaśnicze, w celu oddymienia należy wykonać otwory oddymiające o wymiarach 1x1 m. Wykonać je należy:
Pytanie 9 Zastęp oznaczony symbolem SW to:
Pytanie 10 Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z niewidzialnym ogniskiem to pożar:
Pytanie 11 Co oznacza liczba 24 w oznaczeniu GCBA 5/24
Pytanie 12 Podczas przeszukiwania pomieszczenia całkowicie zadymionego, uniemożliwiającego widzenie wzrokowe – należy stosować następujący poziom zabezpieczenia :
Pytanie 13 Źródłem informacji o obiektach objętych lub zagrożonych pożarem są:
Pytanie 14 Podczas gaszenia pożarów piwnic należy stosować prądy gaśnicze:
Pytanie 15 Spalanie cieczy palnych, gazów i ciał stałych, które w wyniku ogrzewania wytwarzają palną fazę lotną określamy jako: