Taktyka działań gaśniczych - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Co zawiera Dyspozycja WSKR o alarmowaniu pododdziału odwodowego, kierowana do powiatowych/miejskich stanowisk kierowania?
Pytanie 2 Liniową szybkość spalania zaliczamy do parametrów
Pytanie 3 Czy stwierdzenie, że „zjawisko konwekcji w środowisku pożarowym jest główną przyczyną pionowego transportu ciepła poprzez ogrzane gazy”, jest :
Pytanie 4 Czynnikami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu spalania są:
Pytanie 5 W skład batalionu wchodzi:
Pytanie 6 W czasie forsowania zamkniętych drzwi do pomieszczenia objętego pożarem należy:
Pytanie 7 Przekrój strugi wody w korycie ma kształt prostokąta o wymiarach 100 cm x 100 cm. Prędkość przepływu wody wynosi 0,2 m/s. Zasoby wodne tego źródła wynoszą:
Pytanie 8 Linie wężowe biegnące pionowo musza być mocowane do wytrzymałych elementów konstrukcyjnych. Do tego celu służy:
Pytanie 9 Rozmieszczenie stanowisk bojowych wzdłuż obwodu pożaru to:
Pytanie 10 Wykipienie i wyrzut należą do charakterystycznych zjawisk towarzyszących pożarom zbiorników:
Pytanie 11 Na samochodzie GBA 2,5/16 zainstalowano działko o wydatku 1600 l/min. Ile czasu można podawać skuteczny prąd gaśniczy z tego działka przy zasilaniu samochodu z hydrantu o wydatku 10 l/s?
Pytanie 12 W warunkach pożaru zjawisko radiacji polega na:
Pytanie 13 W przypadku gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły przekraczające wielkością jeden batalion, realizowane jest kierowanie:
Pytanie 14 Ilu ratowników powinno oczekiwać przed wejściem do strefy zagrożonej w gotowości do natychmiastowego wejścia ?
Pytanie 15 Główną wadą prądu mgłowego wody jest: