Taktyka działań gaśniczych - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Czy przeprowadzenie rozpoznania pożaru jest warunkiem koniecznym do podjęcia skutecznych działań w natarciu:
Pytanie 2 Przygotowanie zastępu do działań gaśniczych w trakcie rozpoznawania zdarzenia, polegające na zbudowaniu linii głównej i zasilającej, bądź zbudowaniu stanowiska wodnego to:
Pytanie 3 „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sporządzamy w terminie:
Pytanie 4 KDR prowadząc działania ratowniczo – gaśnicze podejmuje decyzję o ewakuacji szpitala w porozumieniu z:
Pytanie 5 Podczas pożaru wierzchołkowego w lasach średnia prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi:
Pytanie 6 Pożary wewnętrzne dzielimy na:
Pytanie 7 Do gaszenia pożaru tunelu kablowego użyjesz:
Pytanie 8 Pożar podpowierzchniowy występuje:
Pytanie 9 Uprawnieniem kierującego działaniem ratowniczym nie jest:
Pytanie 10 Wydzielone siły na miejscu prowadzonych działań, nie biorące udziału w bezpośrednich działaniach gaśniczych pozostające w dyspozycji kierującego działaniem ratowniczym to siły:
Pytanie 11 Ilu ratowników powinno oczekiwać przed wejściem do strefy zagrożonej w gotowości do natychmiastowego wejścia ?
Pytanie 12 Gasząc pianą gaśniczą plamę olejową – prąd gaśniczy kierujemy:
Pytanie 13 Zastęp GBA 2/16 o 6 osobowej obsadzie, prowadząc działania połączone, może podać maksymalnie:
Pytanie 14 W czasie forsowania zamkniętych drzwi do pomieszczenia objętego pożarem należy:
Pytanie 15 Pod pojęciem rozpoznania pożaru rozumiemy: