Taktyka działań gaśniczych - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Największą skuteczność gaśniczą wody uzyskujemy stosując:
Pytanie 2 Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii specjalnej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest
Pytanie 3 W zastępie 6 osobowym hydrant obsługuje:
Pytanie 4 Ze względu na położenie stanowisk gaśniczych dzielimy je na:
Pytanie 5 Co zawiera Dyspozycja WSKR o alarmowaniu pododdziału odwodowego, kierowana do powiatowych/miejskich stanowisk kierowania?
Pytanie 6 Celem tworzenia centralnego odwodu operacyjnego jest:
Pytanie 7 Elementem pożaru nie jest:
Pytanie 8 Do poważnej awarii może dojść:
Pytanie 9 Do zaistnienia wykipienia ropy naftowej może dojść, gdy:
Pytanie 10 Podczas gaszenia pożarów piwnic należy stosować prądy gaśnicze:
Pytanie 11 Rozpoznanie wodne przeprowadza:
Pytanie 12 Działania połączone mają na celu:
Pytanie 13 Podczas pożaru w wyniku konwekcji:
Pytanie 14 Liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest to:
Pytanie 15 Zastęp GBA 2/16 o 6 osobowej obsadzie, prowadząc działania połączone, może podać maksymalnie: