Taktyka działań ratowniczych

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 215 pytań z działu "Taktyka działań ratowniczych dla jednostek podstawowych".

Przykładowe pytanie testowe.

Punkt dekontaminacji wstępnej znajduje się:
• w strefie II na pograniczu strefy I
• w bezpośrednim miejscu prowadzonych działań (tj. w strefie I)
• w dowolnym miejscu strefy II

» pozostałe pytania