Taktyka działań ratowniczych

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 215 pytań z działu "Taktyka działań ratowniczych dla jednostek podstawowych".

Przykładowe pytanie testowe.

Zamiast trójnogu ratowniczego wykorzystasz:
• Dwa przęsła drabiny nasadkowej DN 2,7
• Elementy znalezione na miejscu zdarzenia
• Drabinę słupkową

» pozostałe pytania