Taktyka działań ratowniczych dla jednostek podstawowych - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W samolocie instalacja zaznaczona kolorem szarym jest to instalacja :
Pytanie 2 Przebicie w ścianie powinno mieć kształt:
Pytanie 3 Do miejsca zdarzenia chemicznego należy podjeżdżać od strony:
Pytanie 4 Dekontaminację wstępną sprzętu użytego podczas akcji ratownictwa chemicznego wykonujemy:
Pytanie 5 Do zadań jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas likwidacji skutków katastrofy kolejowej zaliczamy:
Pytanie 6 Zaznacz poprawną kolejność ustawienia systemu zapór olejowych na wodach powierzchniowych:
Pytanie 7 Rzaz podcinający powinien wynosić:
Pytanie 8 W samolocie instalacja oznaczona kolorem brązowym jest to:
Pytanie 9 Numer umieszczony w górnej części tablicy ostrzegawczej pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne określa:
Pytanie 10 Zastawka stosowana jest:
Pytanie 11 Oznakowanie opakowania symbolem xi oznacza, że zawiera ono:
Pytanie 12 Awaryjne uszynienie sieci trakcyjnej polega na:
Pytanie 13 Węzeł służący między innymi do zjazdu to:
Pytanie 14 Awaryjne uszynienie kolejowej sieci trakcyjnej ma na celu:
Pytanie 15 Wykonywanie czynności ratowniczych polegających na zabezpieczeniu poszkodowanego przed upadkiem z wykorzystaniem liny, pętli do asekuracji i uprzęży ewakuacyjnej dopuszczalne jest przez: