Taktyka działań ratowniczych dla jednostek podstawowych - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Do wyposażenia JRG w zakresie ratownictwa wysokościowego (poziom Podstawowy) zgodnie z zasadami organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG (lipiec 2013 r.) należy:
Pytanie 2 W zakresie podstawowym strażak – ratownik może:
Pytanie 3 Każdy ratownik działający na łodzi lub pontonie powinien być wyposażony w:
Pytanie 4 Do strefy 1 bezpośredniego zagrożenia substancją chemiczną może wchodzić :
Pytanie 5 Zasada układania worków z piaskiem metodą "duńską" mówi:
Pytanie 6 Stabilizacja samochodu polega na :
Pytanie 7 Przy oparzeniu dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej najlepsze postępowanie to:
Pytanie 8 Zjawisko inwersji powoduje, że obłok gazowy:
Pytanie 9 Znak X umieszczony na tablicy ostrzegawczej przy przewozie materiałów niebezpiecznych oznacza:
Pytanie 10 Zastawka stosowana jest:
Pytanie 11 W przypadku awarii cysterny przewożącej materiały niebezpieczne, rodzaj substancji identyfikujemy po:
Pytanie 12 Upuszczając wodę z cieku rozkopujemy wał przeciwpowodziowy:
Pytanie 13 Jakim węzłem zabezpieczysz półwyblinkę podczas zjazdu ze wspinalni sportowej w celu zatrzymania się
Pytanie 14 Podczas działań ratowniczych przy powodzi opadowej letniej, strażak-ratownik powinien być zabezpieczony poprzez założenie:
Pytanie 15 Zjawisko "cofki" jest charakterystyczne dla powodzi: