Taktyka działań ratowniczych dla jednostek podstawowych - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Które z poniższych materiałów wytwarzają w zetknięciu z wodą gazy zapalne:
Pytanie 2 Neutralizacja jest to:
Pytanie 3 Jakiego węzła użyjesz do zjazdu na zatrzaśniku w przypadku samoratowania z okna trzeciego piętra?
Pytanie 4 Podczas działań ratowniczych, na miejscu katastrofy budowlanej obowiązkowe jest używanie:
Pytanie 5 Absolutny zakaz kontaktu z wodą jest oznaczony, na tablicy pomarańczowej do oznaczania towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, następującym znakiem:
Pytanie 6 Zastosowanie sorbentów organicznych naturalnych wobec substancji ciekłych utleniających może spowodować:
Pytanie 7 Przy pomocy jakiego sprzętu można zastąpić brak trójnogu ratowniczego:
Pytanie 8 Wywiad z osobami będącymi na miejscu zdarzenia, przeprowadza się w celu:
Pytanie 9 Zatrzaśnik służy do:
Pytanie 10 Od której strony należy wykonywać rzaz odciążający podczas przerzynki drzewa leżącego?
Pytanie 11 Podstawowe metody dekontaminacji wstępnej to:
Pytanie 12 Zaporę przeciwolejową – płaszczową stosuje się
Pytanie 13 Materiał silnie żrący o działaniu trującym oznaczamy następującym numerem rozpoznawczym niebezpieczeństwa:
Pytanie 14 W przypadku awarii cysterny przewożącej materiały niebezpieczne, rodzaj substancji identyfikujemy po:
Pytanie 15 Którego węzła użyjesz przy wypuszczaniu liny do asekuracji ratownika?