Taktyka działań ratowniczych dla jednostek podstawowych - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Każdy ratownik działający na łodzi lub pontonie powinien być wyposażony w:
Pytanie 2 Do strefy 1 bezpośredniego zagrożenia substancją chemiczną może wchodzić :
Pytanie 3 Jaka substancja jest przesyłana rurociągiem oznaczonym kolorem fioletowym?
Pytanie 4 Czy w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie podstawowym wymagane jest stosowanie specjalistycznych technik lokalizacji osób znajdujących się w miejscach niedostępnych.
Pytanie 5 Różnice w wyszkoleniu z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym należy kompensować w ramach:
Pytanie 6 Ile akumulatorów znajduje się w śmigłowcu EC 135 i gdzie ich szukać?
Pytanie 7 Dotarcie do poszkodowanych zagruzowanych w rumowisku jest możliwe poprzez:
Pytanie 8 W jaki sprzęt specjalistyczny należy wyposażyć ratownika opuszczanego w zagłębienia terenu (studnie, kanały itp.):
Pytanie 9 Pokrywa lodu o tej samej grubości:
Pytanie 10 Rozpora przeznaczona jest do zabezpieczenia osłabionych:
Pytanie 11 Po wyjęciu osoby z wody( brak podejrzenia obrażeń kręgosłupa szyjnego) i stwierdzeniu, że jest ona nieprzytomna, działania ratownicze rozpoczynasz od:
Pytanie 12 U poszkodowanego porażonego prądem, zagrożenie życia spowodowane jest:
Pytanie 13 W samolocie instalacja zaznaczona kolorem szarym jest to instalacja :
Pytanie 14 Podczas działań ratowniczych przy powodzi opadowej letniej, strażak-ratownik powinien być zabezpieczony poprzez założenie:
Pytanie 15 Awaryjne uszynienie kolejowej sieci trakcyjnej ma na celu: