Taktyka działań ratowniczych dla jednostek podstawowych - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Który rodzaj zdarzenia nie zalicza się do miejscowych zagrożeń?
Pytanie 2 Napięcie w sieci miejskiej MZK zasilającej pojazdy szynowe wynosi:
Pytanie 3 Podczas wyboru kierunku obalania drzewa należy zwrócić uwagę na?
Pytanie 4 Pole sprzętowe podczas działań ratownictwa drogowego umieścisz:
Pytanie 5 Elastyczna zapora pływająca na rzece w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się plamy olejowej powinna być ustawiona:
Pytanie 6 Instalacja paliwowa w samolocie ma oznaczenie barwne:
Pytanie 7 W czasie ratowania człowieka z akwenu w czasie zimy poruszamy się po lodzie w następujący sposób:
Pytanie 8 Technikę tzw. „trzecich drzwi” stosuje się w przypadku pojazdów:
Pytanie 9 Mężczyzna w trakcie prac budowlanych został obficie obsypany wapnem, Twoje postępowanie to:
Pytanie 10 Proces dekontaminacji można podzielić na:
Pytanie 11 W przypadku zaistnienia realnego zagrożenia podczas lądowania śmigłowca EC135 na lądowisku gminnym w nocy informację o niebezpieczeństwie przekażesz:
Pytanie 12 Strefa „0” jest to przestrzeń w której:
Pytanie 13 Dekontaminacja wstępna przebiega w procesie :
Pytanie 14 Wąglik to choroba zwierząt i ludzi, wywołuje ją:
Pytanie 15 Neutralizacja kwasu (np. kwasu solnego) w miejscu zdarzenia polega na: