Taktyka działań ratowniczych dla jednostek podstawowych - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W wyniku doziemienia napowietrznej sieci energetycznej mamy do czynienia z zagrożeniem wynikającym z:
Pytanie 2 Temperatura zapłonu paliwa lotniczego nafty (kerozyny) wynosi:
Pytanie 3 Na miejscu wypadku z udziałem samochodu zasilanego gazem LPG, którą z niżej wymienionych czynności należy wykonać w pierwszej kolejności:
Pytanie 4 Szyby laminowane w uszkodzonym pojeździe usuwamy przy pomocy:
Pytanie 5 Według przepisów ADR o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych znak X określa:
Pytanie 6 W przypadku awarii cysterny przewożącej materiały niebezpieczne, rodzaj substancji identyfikujemy po:
Pytanie 7 W czasie akcji na akwenach pokrytych lodem bezwzględnym elementem wyposażenia ratownika jest:
Pytanie 8 Zaznacz prawidłową kolejność czynności ratowniczych wykonywanych podczas katastrof drogowych:
Pytanie 9 Podczas budowy wałów przeciwpowodziowych metodą „duńską” worki napełniamy piaskiem w:
Pytanie 10 Podstawowym kanałem łączności do współdziałania Straż Pożarna/LPR jest:
Pytanie 11 Zneutralizowanie substancji niebezpiecznej polega na:
Pytanie 12 Na wyznaczonym miejscu lądowania śmigłowca zabrania się:
Pytanie 13 Minimalna bezpieczna odległość od zerwanej linii trakcyjnej zasilającej pojazdy szynowe to:
Pytanie 14 Neutralizacja kwasu (np. kwasu solnego) w miejscu zdarzenia polega na:
Pytanie 15 Absolutny zakaz kontaktu z wodą jest oznaczony, na tablicy pomarańczowej do oznaczania towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, następującym znakiem: