Środki Gaśnicze, Neutralizatory i Sorbenty

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 53 pytania z działu "Środki Gaśnicze, Neutralizatory i Sorbenty".

Przykładowe pytanie testowe.

Co to jest sorbent?
• Ciało porowate zdolne do wchłaniania pewnej ograniczonej ilości substancji zanieczyszczającej środowisko.
• Substancja posiadająca właściwości zobojętniające.
• Środek powierzchniowo czynny znajdujący zastosowanie podczas usuwania plam substancji ropopochodnych z powierzchni wód i gruntów.
• Środek zobojętniający rozlewy olejowe powstałe podczas wypadków drogowych.

» pozostałe pytania