Środki Gaśnicze, Neutralizatory i Sorbenty

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 53 pytania z działu "Środki Gaśnicze, Neutralizatory i Sorbenty".

Przykładowe pytanie testowe.

Woda ma bardzo dobre własności chłodzące ponieważ:
• ma wysoką wartość ciepła właściwego
• ma niską wartość ciepła parowania
• ma niską wartość ciepła właściwego

» pozostałe pytania