Środki Gaśnicze, Neutralizatory i Sorbenty

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 53 pytania z działu "Środki Gaśnicze, Neutralizatory i Sorbenty".

Przykładowe pytanie testowe.

Liczba spienienia Ls to:
• stosunek objętości piany do objętości roztworu, z którego została wytworzona.
• stosunek objętości roztworu do objętości piany.
• iloczyn objętości roztworu i objętości piany.
• iloczyn objętości piany i objętości roztworu.

» pozostałe pytania