Środki Gaśnicze, Neutralizatory i Sorbenty - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Woda ma bardzo dobre własności chłodzące ponieważ:
Pytanie 2 Pianotwórcze środki proteinowe charakteryzują się barwą:
Pytanie 3 Co to jest sorbent?
Pytanie 4 Zastosowanie sorbentów organicznych naturalnych wobec substancji ciekłych utleniających może spowodować:
Pytanie 5 Do dyspergentów zaliczamy?
Pytanie 6 Czym należy zobojętnić stężony kwas siarkowy VI ?
Pytanie 7 Który z poniższych materiałów możemy zastosować jako neutralizator :
Pytanie 8 Spumogen to nazwa stosowanego w jednostkach ochrony przeciwpożarowej środka:
Pytanie 9 Z 1 litra wody powstaje:
Pytanie 10 Piana gaśnicza powstaje:
Pytanie 11 Liczba spienienia Ls to:
Pytanie 12 Ze względu na rodzaj surowca środki pianotwórcze dzielimy na:
Pytanie 13 Adsorbent to substancja, która:
Pytanie 14 Środki zwilżające stosuje się aby:
Pytanie 15 Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol S: