Środki Gaśnicze, Neutralizatory i Sorbenty - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Do dyspergentów zaliczamy?
Pytanie 2 Adsorbent to substancja, która:
Pytanie 3 Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol AFFF:
Pytanie 4 W gaśnicy śniegowej piktogram grupy pożarowej oznaczony wielką literą „C” informuje użytkownika o zastosowaniu urządzenia do gaszenia pożarów:
Pytanie 5 Działanie rozcieńczające jako najważniejszy mechanizm gaśniczy posiadają:
Pytanie 6 Pianą gaśniczą nie można gasić:
Pytanie 7 Spumogen to nazwa stosowanego w jednostkach ochrony przeciwpożarowej środka:
Pytanie 8 Materiał lub substancję pochłaniającą oleje nazywamy:
Pytanie 9 Ze względu na rodzaj surowca środki pianotwórcze dzielimy na:
Pytanie 10 Wodą nie można gasić:
Pytanie 11 Woda ma bardzo dobre własności chłodzące ponieważ:
Pytanie 12 Zjawisko synerezy to:
Pytanie 13 Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol S:
Pytanie 14 Piana gaśnicza powstaje:
Pytanie 15 Deteor to nazwa handlowa środka pianotwórczego: