Środki Gaśnicze, Neutralizatory i Sorbenty - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Woda ma bardzo dobre własności chłodzące ponieważ:
Pytanie 2 Pianą gaśniczą nie można gasić:
Pytanie 3 Środki zwilżające stosuje się aby:
Pytanie 4 Działanie rozcieńczające jako najważniejszy mechanizm gaśniczy posiadają:
Pytanie 5 Pianotwórcze środki proteinowe charakteryzują się barwą:
Pytanie 6 Piana o liczbie spienienia LS=172 zaliczana jest do piany:
Pytanie 7 Zasadniczy mechanizm gaśniczy gazów obojętnych to:
Pytanie 8 Metali lekkich nie należy gasić:
Pytanie 9 Liczba spienienia Ls to:
Pytanie 10 Lekka woda to:
Pytanie 11 Pełny mechanizm gaśniczy piany to:
Pytanie 12 Co można gasić dwutlenkiem węgla ?
Pytanie 13 Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol P:
Pytanie 14 Liczba spienienia piany średniej zawiera się w granicach:
Pytanie 15 W gaśnicy śniegowej piktogram grupy pożarowej oznaczony wielką literą „C” informuje użytkownika o zastosowaniu urządzenia do gaszenia pożarów: