Prawa i obowiązki operatora pojazdu/sprzętu pożarniczego

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 34 pytań z działu "Prawa i obowiązki operatora pojazdu/sprzętu pożarniczego".

Przykładowe pytanie testowe.

Podczas jazdy z niepełnym zbiornikiem samochodu:
• należy zachować szczególną ostrożność, gdyż pojazd jest mniej stabilny,
• można prowadzić samochód z większą prędkością i osiągać większe przyśpieszenia, gdyż pojazd jest lżejszy,
• kierowanie pojazdem nie odbiega od kierowania podczas jazdy ze zbiornikiem pełnym lub pustym.

» pozostałe pytania