Prawa i obowiązki operatora pojazdu/sprzętu pożarniczego

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 34 pytań z działu "Prawa i obowiązki operatora pojazdu/sprzętu pożarniczego".

Przykładowe pytanie testowe.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia mającego miejsce na jezdni, załoga wychodzi z kabiny:
• drzwiami na stronę pobocza,
• drzwiami na stronę jezdni,
• nie ma znaczenia w którą stronę.

» pozostałe pytania