Prawa i obowiązki operatora pojazdu/sprzętu pożarniczego

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 34 pytań z działu "Prawa i obowiązki operatora pojazdu/sprzętu pożarniczego".

Przykładowe pytanie testowe.

Światło oświetlające przedmioty przydrożne (szperacz) może być włączone:
• tylko podczas zatrzymania lub postoju pod warunkiem, że nie oślepi innych uczestników ruchu
• tylko podczas zatrzymania lub postoju
• powyższe ograniczenia nie dotyczą pojazdu uprzywilejowanego

» pozostałe pytania