Prawa i obowiązki operatora pojazdu/sprzętu pożarniczego

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 34 pytań z działu "Prawa i obowiązki operatora pojazdu/sprzętu pożarniczego".

Przykładowe pytanie testowe.

Podczas jazdy do zdarzenia nocą przez teren zabudowany, sygnały dźwiękowe należy:
• nie wyłączać,
• wyłączyć, ponieważ zakłócamy ciszę nocną,
• jest to obojętne – zależne od umiejętności kierowcy.

» pozostałe pytania