Prawa i obowiązki operatora pojazdu/sprzętu pożarniczego - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jadąc po piaszczystej drodze kierowca-ratownik kierujący samochodem specjalnym powinien:
Pytanie 2 Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych spotykają się dwa pojazdy uprzywilejowane Policja i Straż Pożarna. Który z wymienionych pojazdów ma pierwszeństwo:
Pytanie 3 Czy samochód pożarniczy jadący do zdarzenia bez sprawnego sygnału dźwiękowego jest traktowany jako uprzywilejowany w ruchu ?
Pytanie 4 Po akcji ratowniczo – gaśniczej należy:
Pytanie 5 Podczas jazdy do pożaru (w ruchu uprzywilejowanym) dowódca ma prawo:
Pytanie 6 W przypadku prowadzenia akcji ratowniczej w obrębie drogi publicznej pojazdy ratownicze powinny mieć:
Pytanie 7 Po dojechaniu na miejsce wypadku drogowego kierujący powinien ustawić samochód w sposób:
Pytanie 8 Po dojeździe na miejsce zdarzenia mającego miejsce na jezdni, załoga wychodzi z kabiny:
Pytanie 9 Kierującym pojazdem uprzywilejowanym może być osoba, która:
Pytanie 10 Podczas jazdy do zdarzenia nocą przez teren zabudowany, sygnały dźwiękowe należy:
Pytanie 11 Za skutki nieprzestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym przez samochód uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność;
Pytanie 12 Po podaniu wody gaśniczej w linię gaśniczą operator-kierowca powinien:
Pytanie 13 Obszar zabudowany jest to:
Pytanie 14 Jakie dokumenty, oprócz dokumentów pojazdu musi posiadać kierowca samochodu pożarniczego:
Pytanie 15 Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierowca pojazdu pożarniczego: