Prawa i obowiązki operatora pojazdu/sprzętu pożarniczego - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Podczas jazdy w kolumnie należy zachować odległość:
Pytanie 2 Jaka jest dopuszczalna prędkość pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku jazdy:
Pytanie 3 Po dojechaniu na miejsce wypadku drogowego kierujący powinien ustawić samochód w sposób:
Pytanie 4 Za stan techniczny i sprawność samochodu pożarniczego, który powrócił z akcji odpowiedzialny jest:
Pytanie 5 Za mocowanie sprzętu na samochodzie odpowiada:
Pytanie 6 Obszar zabudowany jest to:
Pytanie 7 Kierowca pojazdu uprzywilejowanego podlega kontrolnym badaniom lekarskim:
Pytanie 8 Po podaniu wody gaśniczej w linię gaśniczą operator-kierowca powinien:
Pytanie 9 W ramach zastępu do zadań kierowcy operatora należy między innymi :
Pytanie 10 Pojazdem uprzywilejowanym jest pojazd:
Pytanie 11 Światło oświetlające przedmioty przydrożne (szperacz) może być włączone:
Pytanie 12 Jadąc po piaszczystej drodze kierowca-ratownik kierujący samochodem specjalnym powinien:
Pytanie 13 W przypadku prowadzenia akcji ratowniczej w obrębie drogi publicznej pojazdy ratownicze powinny mieć:
Pytanie 14 Kolumna pojazdów uprzywilejowanych oznakowana jest:
Pytanie 15 Po akcji ratowniczo – gaśniczej należy: