Prawa i obowiązki operatora pojazdu/sprzętu pożarniczego - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W ramach zastępu do zadań kierowcy operatora należy między innymi :
Pytanie 2 Po ogłoszeniu alarmu, kierowca może wyjechać z garażu:
Pytanie 3 Jadąc po piaszczystej drodze kierowca-ratownik kierujący samochodem specjalnym powinien:
Pytanie 4 Podczas jazdy z niepełnym zbiornikiem samochodu:
Pytanie 5 Czy dowódca zastępu (sekcji) może nakazać kierowcy samochodu pożarniczego podczas jazdy alarmowej do zdarzenia szybszą jazdę:
Pytanie 6 Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierowca pojazdu pożarniczego:
Pytanie 7 Po akcji ratowniczo – gaśniczej należy:
Pytanie 8 Kierującym pojazdem uprzywilejowanym może być osoba, która:
Pytanie 9 Kierowca pojazdu uprzywilejowanego podlega kontrolnym badaniom lekarskim:
Pytanie 10 Kierujący pojazdem w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami jest obowiązany:
Pytanie 11 Po dojechaniu na miejsce wypadku drogowego kierujący powinien ustawić samochód w sposób:
Pytanie 12 Światło oświetlające przedmioty przydrożne (szperacz) może być włączone:
Pytanie 13 Kierowca ma obowiązek, na polecenie dowódcy:
Pytanie 14 Po dojeździe na miejsce zdarzenia mającego miejsce na jezdni, załoga wychodzi z kabiny:
Pytanie 15 Za stan techniczny i sprawność samochodu pożarniczego, który powrócił z akcji odpowiedzialny jest: