Prawa i obowiązki operatora pojazdu/sprzętu pożarniczego - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W przypadku prowadzenia akcji ratowniczej w obrębie drogi publicznej pojazdy ratownicze powinny mieć:
Pytanie 2 Po ogłoszeniu alarmu, kierowca może wyjechać z garażu:
Pytanie 3 Czy kierowca pojazdu uprzywilejowanego udającego się do zdarzenia ma obowiązek jazdy w hełmie:
Pytanie 4 Czy samochód pożarniczy jadący do zdarzenia bez sprawnego sygnału dźwiękowego jest traktowany jako uprzywilejowany w ruchu ?
Pytanie 5 Kolumna pojazdów uprzywilejowanych oznakowana jest:
Pytanie 6 Po podaniu wody gaśniczej w linię gaśniczą operator-kierowca powinien:
Pytanie 7 Jakie dokumenty, oprócz dokumentów pojazdu musi posiadać kierowca samochodu pożarniczego:
Pytanie 8 Po akcji ratowniczo – gaśniczej należy:
Pytanie 9 Po dojeździe na miejsce zdarzenia mającego miejsce na jezdni, załoga wychodzi z kabiny:
Pytanie 10 Podczas jazdy z niepełnym zbiornikiem samochodu:
Pytanie 11 Czy kierowca jadący alarmowo do akcji samochodem uprzywilejowanym może przejechać skrzyżowanie na czerwonym świetle:
Pytanie 12 Kierujący pojazdem uprzywilejowanym ma prawo nie stosować się do obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, tylko gdy:
Pytanie 13 Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych spotykają się dwa pojazdy uprzywilejowane Policja i Straż Pożarna. Który z wymienionych pojazdów ma pierwszeństwo:
Pytanie 14 Czy dowódca zastępu (sekcji) może nakazać kierowcy samochodu pożarniczego podczas jazdy alarmowej do zdarzenia szybszą jazdę:
Pytanie 15 Kierujący pojazdem w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami jest obowiązany: