Prawa i obowiązki operatora pojazdu/sprzętu pożarniczego - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Czy dowódca zastępu (sekcji) może nakazać kierowcy samochodu pożarniczego podczas jazdy alarmowej do zdarzenia szybszą jazdę:
Pytanie 2 Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych spotykają się dwa pojazdy uprzywilejowane Policja i Straż Pożarna. Który z wymienionych pojazdów ma pierwszeństwo:
Pytanie 3 W ramach zastępu do zadań kierowcy operatora należy między innymi :
Pytanie 4 Kolumna pojazdów uprzywilejowanych oznakowana jest:
Pytanie 5 Kierujący samochodem pożarniczym jadący alarmowo do akcji, oprócz dokumentów pojazdu powinien posiadać dodatkowo następujące dokumenty:
Pytanie 6 Jadąc po piaszczystej drodze kierowca-ratownik kierujący samochodem specjalnym powinien:
Pytanie 7 Kierowca pojazdu uprzywilejowanego podlega kontrolnym badaniom lekarskim:
Pytanie 8 Kierowca ma obowiązek, na polecenie dowódcy:
Pytanie 9 Po dojeździe na miejsce zdarzenia mającego miejsce na jezdni, załoga wychodzi z kabiny:
Pytanie 10 Po akcji ratowniczo – gaśniczej należy:
Pytanie 11 Po ogłoszeniu alarmu, kierowca może wyjechać z garażu:
Pytanie 12 Podczas jazdy w kolumnie należy zachować odległość:
Pytanie 13 Czy kierowca jadący alarmowo do akcji samochodem uprzywilejowanym może przejechać skrzyżowanie na czerwonym świetle:
Pytanie 14 Czy samochód pożarniczy jadący do zdarzenia bez sprawnego sygnału dźwiękowego jest traktowany jako uprzywilejowany w ruchu ?
Pytanie 15 Podczas jazdy z niepełnym zbiornikiem samochodu: