Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 198 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Ratując osobę podtopioną należy pamiętać że - wskaż zdanie prawdziwe:
• uzyskanie powrotu czynności życiowych może wystąpić po kilkudziesięciu minutach resuscytacji.
• śmierć mózgu następuje szybciej w zimnej wodzie.
• uciskanie kl. piersiowej i prowadzenie oddechu zastępczego jest mało efektywne z uwagi na wodę w płucach.
• głowa nie powinna być odchylana z uwagi na możliwość zachłyśnięcia wypitą wodą.
• wszystkie nieprawdziwe.

» pozostałe pytania