Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 198 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Zadania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowane przez ratowników KSRG:
• są uzupełnieniem działań fachowych jednostek ochrony zdrowia.
• zawsze w całości zastępują działania pogotowia ratunkowego.
• są realizowane tylko i wyłącznie w przypadku technicznych trudności, uniemożliwiających dotarcie do poszkodowanego przez personel służby zdrowia.
• mogą być wykonywane tylko przy udziale koordynatora medycznych czynności ratowniczych.
• odbywają się zawsze pod nadzorem lekarza.

» pozostałe pytania