Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 198 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Podczas udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej poszkodowanemu zabronione jest (wskaż odpowiedź fałszywą):
• używanie pod adresem poszkodowanego stwierdzeń w rodzaju twoja reakcja jest normalna.
• okazywanie braku zainteresowania tym, co mówi poszkodowany.
• prezentowanie przez ratownika postawy ja wiem lepiej.
• głośne zwracanie uwagi członkom zespołu ratowniczego.
• stwarzanie dodatkowego zamieszania wokół poszkodowanego.

» pozostałe pytania