Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 198 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Wskaż czynność, która nie jest elementem procedury udrażniania dróg oddechowych:
• tlenoterapia bierna (maseczka tlenowa).
• odessanie płynnej treści z jamy ustnej.
• rękoczyn Heimlicha.
• założenie poszkodowanemu rurki ustno - gardłowej.
• odgięcie głowy poszkodowanego do tyłu.

» pozostałe pytania