Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 198 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Osobę po spożyciu dużej ilości alkoholu, należy:
• prawdziwe są odpowiedzi A,B.
• chronić przed upadkiem, wychłodzeniem (A).
• w przypadku utraty świadomości, ułożyć w pozycji bezpiecznej (B).
• prowokować wymioty w celu eliminacji alkoholu i zmniejszenie efektu toksycznego (C).
• prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.

» pozostałe pytania