TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Czy jest różnica w postępowaniu z osoba oparzoną silnym kwasem lub silną zasadą?
Pytanie 2 Przed przystąpieniem do badania wstępnego u poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi należy:
Pytanie 3 W krwotoku tętniczym przedramienia, który nie zmniejsza się po rutynowym zaopatrzeniu opatrunkiem uciskowym, należy rozważyć następujące postępowanie:
1) umieszczenie kończyny powyżej poziomu serca;
2) wzmocnienie ucisku poprzez owinięcie opatrunku dodatkowymi zwojami bandaża;
3) zdjęcie już założonego opatrunku i ponowne założenie grubszego opatrunku;
4) założenie opaski zaciskowej na przedramieniu;
5) założenie opaski zaciskowej na ramieniu.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 4 W razie zwichnięcia stawu należy:
Pytanie 5 Osobę po spożyciu dużej ilości alkoholu, należy:
Pytanie 6 Jaka jest najpoważniejsza wczesna komplikacja porażenia prądem elektrycznym zmiennym?
Pytanie 7 U nieprzytomnego poszkodowanego, po urazie, bez krwotoków zewnętrznych, z widocznym powierzchniowym otarciem skóry głowy, z zachowanym własnym wydolnym oddechem i tętnem - do działań pilnych należy:
1) tlenoterapia;
2) odkażenie rany;
3) stabilizacja kręgosłupa szyjnego;
4) ułożenie w pozycji przeciwwstrząsowej;
5) założenie opatrunku osłaniającego.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 8 Osobę posypaną nieznaną substancją, gdy zachodzi podejrzenie skażenia należy:
Pytanie 9 Spośród niżej wymienionych czynności ratowniczych, u osoby nieprzytomnej wskaż priorytety:
Pytanie 10 W masywnych krwotokach (duża utrata krwi), spodziewamy się u poszkodowanego:
1) zaburzeń świadomości;
2) przyśpieszonego tętna;
3) zaczerwienienia skóry;
4) sinicy twarzy.

Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 11 W złamaniu otwartym kości udowej, któremu towarzyszy krwotok tętniczy, priorytetem ratowniczym jest:
Pytanie 12 W ocenie wstępnej osoby poszkodowanej bierzemy pod uwagę:
Pytanie 13 Asystolia to:
Pytanie 14 Do zadań koordynatora medycznych działań ratowniczych KSRG należy:
1) nadzorowanie działań ratowniczych w zakresie kpp prowadzonych przez podmioty i ratowników systemu na miejscu zdarzenia ;
2) udzielanie pierwszej pomocy kwalifikowanej poszkodowanym;
3) prowadzenie i ewentualne nadzorowanie segregacji, jako procesu określania priorytetów terapeutyczno-transportowych;
4) przedstawianie kierującemu działaniem ratowniczym opinii dotyczących zabezpieczenia uczestników działań ratowniczych pod względem medycznym;
5) transport poszkodowanych z kodem czerwonym do specjalistycznej placówki służby zdrowia.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 15 W postępowaniu przeciwwstrząsowym najważniejsze jest: