TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Umieszczona w planie ratowniczym procedura dysponowania danego podmiotu ratowniczego oparta powinna być głównie na:
1) odległości miejsca stacjonowania podmiotu od miejsca zdarzenia;
2) przynależności administracyjnej miejsca zdarzenia;
3) teoretycznym czasie przybycia podmiotu ratowniczego na miejsce zdarzenia;
4) rodzaju zdarzenia;
5) aktualnym czasie przybycia podmiotu ratowniczego na miejsce zdarzenia.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 2 Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi brzucha szukamy:
Pytanie 3 Rana kłuta brzucha:
Pytanie 4 U poszkodowanych urazowych wsparcie psychiczne może prowadzić ratownik:
Pytanie 5 Poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi obraca się podczas wymiotów:
Pytanie 6 W strefie dokonywania defibrylacji:
Pytanie 7 Na dworu PKP przy ławce stoi pakunek, odjechał kolejny pociąg i nie ma właściciela, Twoje postępowanie:
Pytanie 8 W stosunku do osoby, która w wyniku zatrucia straciła przytomność podejmiesz następujące czynności:
Pytanie 9 Podczas badania poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi w pierwszej kolejności należy znaleźć:
Pytanie 10 W masywnych krwotokach (duża utrata krwi), spodziewamy się u poszkodowanego:
Pytanie 11 Pierwszy ratownik, który stabilizuje głowę (wskaż odpowiedź fałszywą):
Pytanie 12 Czynności resuscytacyjne (oddech zastępczy, masaż pośredni serca) przerwiesz w następującej sytuacji:
Pytanie 13 Przy podejrzeniu zatrucia cyjanowodorem poszkodowanego, który ma ślady wymiocin na ustach możemy:
Pytanie 14 Najdogodniejszą pozycją dla poszkodowanych po urazie brzucha jest pozycja:
Pytanie 15 Nawrót kapilarny badamy uciskając: