TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W razie zwichnięcia stawu należy:
Pytanie 2 U nieprzytomnego poszkodowanego nie stwierdzasz oddechu, ani tętna. Po rozpoczęciu masażu pośredniego serca stwierdzasz, że doszło u niego do złamania kilku żeber. W takiej sytuacji:
Pytanie 3 W przypadku stwierdzenia u pacjenta objawów niedrożności dróg oddechowych spowodowanej prawdopodobnie obecnością ciała obcego w drogach oddechowych , działania ratownika polegają na:
Pytanie 4 Poszkodowanego w wypadku drogowym ewakuuje się z wnętrza pojazdu, gdy:
Pytanie 5 Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi szyi nie dokonujemy (wskaż odpowiedź fałszywą):
Pytanie 6 Jesteś świadkiem wypadku samochodu- cysterny, na drogę wycieka płyn, który daje biało- żółty dym, podejmujesz działania polegające na:
1) natychmiast udajesz się do kabiny by wyciągnąć kierowcę z kabiny;
2) zatrzymujesz nadjeżdżające pojazdy;
3) dzwonisz na nr 998 i podajesz informacje o zdarzeniu i numery tablicy informacyjnej z samochodu;
4) jak najszybciej oddalasz się z miejsca zdarzenia by nie ulec zatruciu;
5) oczekujesz na przybycie służb ratowniczych.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 7 Kołnierz szyjny służy do:
Pytanie 8 Czy jest różnica w postępowaniu z osoba oparzoną silnym kwasem lub silną zasadą?
Pytanie 9 Ocena stanu poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi powinna przebiegać:
Pytanie 10 W stosunku do osoby, która w wyniku zatrucia straciła przytomność podejmiesz następujące czynności:
Pytanie 11 Skręcenie stawu skokowego:
Pytanie 12 W wyniku wypadku autobusu 7 osób zostało poszkodowanych. Określimy to zdarzenie jako:
Pytanie 13 U nieprzytomnego poszkodowanego, po urazie, bez widocznych obrażeń, z zachowanym własnym charczącym oddechem i oznakami krążenia, po wezwaniu pomocy wykonasz następujące czynności:
1) okrycie kocem termoizolacyjnym;
2) tlenoterapia bierna;
3) założenie rurki ustno-gardłowej;
4) ręczna stabilizacja kręgosłupa szyjnego;
5) udrożnienie dróg oddechowych poprzez wysunięcie żuchwy.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 14 Poszkodowanemu w hipotermii należy zapewnić pozycję:
Pytanie 15 Po spożyciu przez poszkodowanego dużej ilości leków w celach samobójczych należy jak najszybciej: