TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Ratując osobę podtopioną należy pamiętać że - wskaż zdanie prawdziwe:
Pytanie 2 W przypadku stwierdzenia u pacjenta objawów niedrożności dróg oddechowych spowodowanej prawdopodobnie obecnością ciała obcego w drogach oddechowych , działania ratownika polegają na:
Pytanie 3 Brak czucia bólu stwierdzisz przy oparzeniu:
Pytanie 4 U dorosłych pacjentów prowadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowej w obserwowanym zatrzymaniu krążenia rozpoczynamy od:
Pytanie 5 Badanie poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi powinno być dokonywane:
Pytanie 6 Pozycja boczna ustalona ma na celu zapewnienie drożnych dróg oddechowych oraz umożliwienie swobodnego wypływu śliny i treści z jamy ustnej. Aby spełniała swoje zadanie muszą być spełnione warunki, z wyjątkiem:
Pytanie 7 Cukrzyca to stan gdy w organizmie jest:
Pytanie 8 Przyczyna wstrząsu hipowolemicznego to:
Pytanie 9 Spośród wymienionych czynności, do zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej udzielanej przez ratowników, nie należy:
Pytanie 10 Przy trudnościach w oddychaniu pacjenta przebywającego w strefie zadymienia należy:
Pytanie 11 Będąc świadkiem napadu drgawek u chorego na ulicy należy:
Pytanie 12 U poszkodowanego, który nie reaguje na głos ani bodźce bólowe, ustalono szereg obrażeń i objawów. Zaznacz, który objaw (lub grupa objawów), albo obrażenie Twoim zdaniem jest najbardziej niepokojący i może wskazywać na potencjalne zagrożenie jego życia:
Pytanie 13 Nudności i wymioty u poszkodowanego w wypadku drogowym:
Pytanie 14 Śpiączka cukrzycowa to stan:
Pytanie 15 Usłyszałeś, że w sklepie jest podłożona bomba, natychmiast: