TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W złamaniu otwartym kości udowej, któremu towarzyszy krwotok tętniczy, priorytetem ratowniczym jest:
Pytanie 2 Podczas dokonywania defibrylacji należy:
Pytanie 3 U dorosłych pacjentów prowadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowej w obserwowanym zatrzymaniu krążenia rozpoczynamy od:
Pytanie 4 Kołnierz ortopedyczny służy do:
Pytanie 5 Oparzenie II° charakteryzuje się:
Pytanie 6 U nieprzytomnego poszkodowanego, po urazie, bez widocznych obrażeń, z zachowanym własnym charczącym oddechem i oznakami krążenia, po wezwaniu pomocy wykonasz następujące czynności:
1) okrycie kocem termoizolacyjnym;
2) tlenoterapia bierna;
3) założenie rurki ustno-gardłowej;
4) ręczna stabilizacja kręgosłupa szyjnego;
5) udrożnienie dróg oddechowych poprzez wysunięcie żuchwy.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 7 Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące ataku padaczki:
Pytanie 8 Hipoglikemia to stan:
Pytanie 9 Powierzchnia dłoni u dorosłego to:
Pytanie 10 Oddechu zastępczego metodą usta - usta nie wolno wykonywać gdy:
Pytanie 11 Podczas wykonywania defibrylacji:
Pytanie 12 Złamanie otwarte:
Pytanie 13 W przypadku braku szyn Kramera, złamaną goleń:
Pytanie 14 Jeśli są wskazania u podtopionych z NZK, defibrylację wykonujemy po:
Pytanie 15 Usłyszałeś, że w sklepie jest podłożona bomba, natychmiast: