Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 36 pytań z działu "Łączność w PSP - marzec 2014".

Przykładowe pytanie testowe.

Sieć powiatowa jest to sieć służąca do:
• Łączności pomiędzy PSK a stacjami pracującymi w tej sieci,
• Organizacji łączności podczas dużych akcji ratowniczych na terenie powiatu do łączności w obrębie danego zastępu,
• Łączności pomiędzy PSK a WSKR.-em, któremu to PSK podlega,
• Łączności alarmowej pomiędzy PSK a jednostkami podległymi,

» pozostałe pytania