Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 36 pytań z działu "Łączność w PSP - marzec 2014".

Przykładowe pytanie testowe.

Kryptonim „Reduta” oznacza:
• Punkt przyjęcia sił i środków,
• Odcinek bojowy działający w obronie,
• Odcinek bojowy działający w natarciu na front pożaru,
• Punk pomocy medycznej

» pozostałe pytania