Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 36 pytań z działu "Łączność w PSP - marzec 2014".

Przykładowe pytanie testowe.

Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny:
• Do momentu przekroczenia granicy administracyjnej własnego powiatu prowadzimy nasłuch/korespondencję na kanale powiatowym, a następnie tj. po przekroczeniu tej granicy na KSW.
• Zgłaszamy ten fakt do własnego stanowiska kierowania na kanale powiatowym i do właściwego terenowo powiatowego stanowiska kierowania na jego kanale powiatowym;
• Zgłaszamy ten fakt do własnego WSKR na kanale wojewódzkim, oraz do WSKR sąsiedniego województwa na właściwym dla niego kanale wojewódzkim;

» pozostałe pytania