Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 36 pytań z działu "Łączność w PSP - marzec 2014".

Przykładowe pytanie testowe.

Radiotelefonem nazywamy:
• Urządzenie elektroniczne przeznaczone do transmisji i odbioru sygnałów radiowych;
• Urządzenie służące do rozmów z abonentami sieci telefonicznej, wykorzystujące fale radiowe do łączności z właściwą centralą telefonii konwencjonalnej;
• Każde urządzenie umożliwiające odbiór fal radiowych;

» pozostałe pytania