Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 36 pytań z działu "Łączność w PSP - marzec 2014".

Przykładowe pytanie testowe.

Operacyjny Kierunek Radiowy / KO / to:
• To kanał radiowy, uruchamiany doraźnie podczas dużych akcji, zapewniający łączność pomiędzy Stanowiskiem Kierowania PSP, a Kierującym Działaniami Ratowniczymi/Sztabem.
• To sieć radiowa, funkcjonująca stałe, zapewniająca łączność pomiędzy stanowiskiem kierowania PSP, a właściwym komendantem PSP;
• To sieć radiowa, uruchamiana doraźnie podczas dużych akcji, zapewniająca łączność pomiędzy właściwym komendantem PSP, a Kierującym Działaniami Ratowniczymi;

» pozostałe pytania