Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 36 pytań z działu "Łączność w PSP - marzec 2014".

Przykładowe pytanie testowe.

Jeżeli na kanale B043 nadaje użytkownik z zaprogramowaną w radiotelefonie blokadą szumówtypu M, to:
• usłyszą go użytkownicy z zaprogramowaną blokadą tego samego typu (M) oraz bez zaprogramowanej blokady (tzw. kanał otwarty)
• usłyszą go tylko użytkownicy z zaprogramowaną blokadą tego samego typu
• usłyszą go tylko użytkownicy bez zaprogramowanej blokady (tzw. kanał otwarty) .

» pozostałe pytania