Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP, to użycie zwrotu:
Pytanie 2 Karat to kryptonim oznaczający:
Pytanie 3 Ratunek to kryptonim oznaczający:
Pytanie 4 Kierunek radiowy jest to:
Pytanie 5 Komunikat adresowany do wszystkich abonentów pracujących w danej sieci poprzedzony jestwywołaniem:
Pytanie 6 Udając się do działań ratowniczych, podczas przejazdu przez inne województwa:
Pytanie 7 W przypadku utworzenia PPŚiŚ przyjeżdżające do niego, z innego powiatu/województwa, jednostki zgłaszają się na:
Pytanie 8 Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:
Pytanie 9 Kryptonim jest to:
Pytanie 10 Radiotelefonem nazywamy:
Pytanie 11 Jeżeli na kanale B043 nadaje użytkownik z zaprogramowaną w radiotelefonie blokadą szumówtypu M, to:
Pytanie 12 Kryptonim Gejzer oznacza:
Pytanie 13 Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny:
Pytanie 14 Sieć Komendy Głównej służy do:
Pytanie 15 Daria to kryptonim oznaczający: