Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jeżeli na kanale B043 nadaje użytkownik z zaprogramowaną w radiotelefonie blokadą szumówtypu M, to:
Pytanie 2 Dane radiowe jest to:
Pytanie 3 Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?
Pytanie 4 Okólnik to:
Pytanie 5 Udając się do działań ratowniczych, podczas przejazdu przez inne województwa:
Pytanie 6 Sieć Komendy Głównej służy do:
Pytanie 7 Simpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 8 Kryptonim „Reduta” oznacza:
Pytanie 9 Radiotelefonem nazywamy:
Pytanie 10 Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny:
Pytanie 11 Operacyjny Kierunek Radiowy służy do łączności w relacjach:
Pytanie 12 Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:
Pytanie 13 Karat to kryptonim oznaczający:
Pytanie 14 Dupleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 15 Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy: