Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:
Pytanie 2 Kryptonim jest to:
Pytanie 3 Przeszkoloną osobę zajmującą się obsługą urządzeń radiowych nazywamy:
Pytanie 4 Operacyjny Kierunek Radiowy / KO / to:
Pytanie 5 Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?
Pytanie 6 Okólnik to:
Pytanie 7 Sieć powiatowa jest to sieć służąca do:
Pytanie 8 Sieć radiowa jest to:
Pytanie 9 Sieć Komendy Głównej służy do:
Pytanie 10 Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:
Pytanie 11 Duosimpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 12 Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:
Pytanie 13 Udając się do działań ratowniczych, podczas przejazdu przez inne województwa:
Pytanie 14 Ratunek to kryptonim oznaczający:
Pytanie 15 Kierunek radiowy jest to: