Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Dupleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 2 Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?
Pytanie 3 Operacyjny Kierunek Radiowy służy do łączności w relacjach:
Pytanie 4 Kryptonim „Reduta” oznacza:
Pytanie 5 W przypadku utworzenia PPŚiŚ przyjeżdżające do niego, z innego powiatu/województwa, jednostki zgłaszają się na:
Pytanie 6 Jeżeli na kanale B043 nadaje użytkownik z zaprogramowaną w radiotelefonie blokadą szumówtypu M, to:
Pytanie 7 Kryptonim jest to:
Pytanie 8 Duosimpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 9 Simpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 10 Kryptonim Gejzer oznacza:
Pytanie 11 Korespondencji radiowej nie przekażemy:
Pytanie 12 Sieć radiowa Ratowniczo-Gaśnicza jest to:
Pytanie 13 Ratunek to kryptonim oznaczający:
Pytanie 14 Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:
Pytanie 15 Dane radiowe jest to: