Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Karat to kryptonim oznaczający:
Pytanie 2 Przeszkoloną osobę zajmującą się obsługą urządzeń radiowych nazywamy:
Pytanie 3 Sieć radiowa Ratowniczo-Gaśnicza jest to:
Pytanie 4 Dupleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 5 Kryptonim „Reduta” oznacza:
Pytanie 6 Kierunek radiowy jest to:
Pytanie 7 Komunikat adresowany do wszystkich abonentów pracujących w danej sieci poprzedzony jestwywołaniem:
Pytanie 8 Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:
Pytanie 9 Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny:
Pytanie 10 Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:
Pytanie 11 Sieć Komendy Głównej służy do:
Pytanie 12 Kryptonim jest to:
Pytanie 13 Sieć radiowa jest to:
Pytanie 14 Radiotelefonem nazywamy:
Pytanie 15 Daria to kryptonim oznaczający: