Specjalistyczna grupa wodno-nurkowa PSP

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 83 pytania z działu "Specjalistyczna grupa wodno-nurkowa PSP".

Przykładowe pytanie testowe.

Pracami podwodnymi kieruje osoba, zwana dalej \"kierującym pracami podwodnymi\", która:
• posiada co najmniej dwuletnią praktykę w wykonywaniu prac podwodnych, w tym co najmniej 70 godzin przebywania pod wodą i w warunkach podwyższonego ciśnienia,
• została wyznaczona do pełnienia tej funkcji przez osobę posiadającą wyższy stopień nurkowy,
• pełni funkcję Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

» pozostałe pytania