Specjalistyczna grupa wodno-nurkowa PSP

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 83 pytania z działu "Specjalistyczna grupa wodno-nurkowa PSP".

Przykładowe pytanie testowe.

Uraz ciśnieniowy płuc jest najgroźniejszym urazem dla nurka i najczęściej powstaje w wyniku:
• niekontrolowanego wynurzenia z zatrzymanym oddechem
• niekontrolowanego wynurzenia bez możliwości wykonania przystanku dekompresyjnego
• niekontrolowanego wynurzenia spowodowanego utratą pływalności obojętnej

» pozostałe pytania