Specjalistyczna grupa wodno-nurkowa PSP

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 83 pytania z działu "Specjalistyczna grupa wodno-nurkowa PSP".

Przykładowe pytanie testowe.

Minimalne zabezpieczenie ratownika wykonującego czynności w bezpośrednim kontakcie z akwenem lub ciekiem wodnym to:
• kamizelka ratunkowa, nóż ratowniczy i urządzenie sygnalizacji dźwiękowej
• koło ratunkowe, lina asekuracyjna i urządzenie sygnalizacji dźwiękowej
• kamizelka ratownicza, nóż ratowniczy

» pozostałe pytania