Specjalistyczna grupa wodno-nurkowa PSP

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 83 pytania z działu "Specjalistyczna grupa wodno-nurkowa PSP".

Przykładowe pytanie testowe.

Kierować działaniami nurkowymi w Państwowej Straży Pożarnej mogą:
• nurek wyznaczony do kierowania pracami podwodnymi przez bezpośredniego przełożonego,
• instruktor nurkowania PSP,
• pierwszy przybyły funkcjonariusz PSP posiadający wyszkolenie nurkowe.

» pozostałe pytania