Specjalistyczna grupa wodno-nurkowa PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Najskuteczniejszą metodą poszukiwawczą przy szukaniu drobnych przedmiotów jest metoda:
Pytanie 2 Jak sygnalizujemy linką asekuracyjną „Niebezpieczeństwo nurek z wody”:
Pytanie 3 Stropem nazywamy:
Pytanie 4 Uraz ciśnieniowy płuc to:
Pytanie 5 Na głębokości 35 metrów panuje ciśnienie absolutne o wartości :
Pytanie 6 Ciśnienie powietrza oddechowego pobieranego przez nurka na gł. 12 m wynosi :
Pytanie 7 Jakie jest ciśnienie robocze balonu wypornościowego typu otwartego na 15 m :
Pytanie 8 Bezpieczna grubość lodu do ćwiczeń powinna wynosić:
Pytanie 9 Podstawowe kwalifikacje uprawniające do wykonywania samodzielnie czynności ratowniczych pod wodą do gł. 12 m w ramach działań prowadzonych przez PSP to:
Pytanie 10 Minimalny skład ekipy nurkowej składa się z :
Pytanie 11 Nurek zostaje dopuszczony do prac podwodnych jeżeli:
Pytanie 12 Używanie tego samego komputera przez kilku nurków jest dopuszczone jeżeli:
Pytanie 13 Ratownicy posiadający tytuły nurków MSWiA mogą prowadzić akcje w każdym typie sprzętu nurkowego jeżeli:
Pytanie 14 Do nurkowania w warunkach nietypowych zaliczamy:
Pytanie 15 Automaty oddechowe stanowiące integralną część masek pełnotwarzowych podlegają kontroli serwisowej :