Specjalistyczna grupa wodno-nurkowa PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Ciśnienie nominalne dla butli nurkowych i max dopuszczalny. procentowy jego spadek przed rozpoczęciem nurkowania wynosić powinien :
Pytanie 2 Z uwagi na specyfikę prowadzenia prac podwodnych w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego osoba posiadająca kwalifikacje (obowiązywało do 05.07.2011 r.):
Pytanie 3 Największą wyporność posiada woda:
Pytanie 4 Minimalny skład ekipy nurkowej składa się z :
Pytanie 5 Czy nurkowanie powtórzeniowe to:
Pytanie 6 Wielkość oraz typ zastosowanego zaopatrzenia nurka w czynnik oddechowy zależy od:
Pytanie 7 Podczas prowadzenia działań nurkowych w pomieszczeniach zamkniętych, oraz na akwenach gdzie występuje kra lodowa wymaga się dodatkowych przedsięwzięć:
Pytanie 8 W czasie pracy nurek powinien być asekurowany przez:
Pytanie 9 Na głębokości 10m napełniono balonik powietrzem do objętości 6l. Jaką objętość będzie miał balonik na powierzchni wody?
Pytanie 10 Aby prowadzić (kierować) łodzią z silnikiem zaburtowym o mocy 15 KM strażak powinien:
Pytanie 11 Objawem urazu ciśnieniowego płuc jest :
Pytanie 12 Ile powietrza zużyjesz do napełnienia balonu wypornościowego o sile wyporu 500 kg na głębokości 35 m :
Pytanie 13 Kablolinę mocujemy do nurka poprzez:
Pytanie 14 Zjawisko stratyfikacji termicznej w jeziorach uzależnione jest :
Pytanie 15 Na jednostkach pływających dopuszcza się przebywanie nurków w rozpiętych skafandrach suchych jeżeli: