Specjalistyczna grupa wodno-nurkowa PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Kwalifikacje młodszego nurka uzyskuje osoba, która posiada:
Pytanie 2 Kierować działaniami nurkowymi w Państwowej Straży Pożarnej mogą:
Pytanie 3 Jak sygnalizujemy linką asekuracyjną „Niebezpieczeństwo nurek z wody”:
Pytanie 4 Nurek zostaje dopuszczony do prac podwodnych jeżeli:
Pytanie 5 Podczas prowadzenia działań nurkowych w pomieszczeniach zamkniętych, oraz na akwenach gdzie występuje kra lodowa wymaga się dodatkowych przedsięwzięć:
Pytanie 6 Podczas nurkowania w wodzie skażonej chemicznie używamy następującej konfiguracji sprzętu:
Pytanie 7 Jakie jest ciśnienie robocze balonu wypornościowego typu otwartego na 15 m :
Pytanie 8 Nurek MSWiA może brać udział w działaniach ratowniczych pod powierzchnią wody do głębokości:
Pytanie 9 Urządzenie do napełniania powietrznych butli nurkowych może obsługiwać osoba posiadające uprawnienia do:
Pytanie 10 Powietrze używane do oddychania podczas nurkowania nie może być przechowywane w butlach dłużej niż:
Pytanie 11 Wraz ze zwiększeniem prędkości pod wodą i wielkości przekroju poprzecznego opór nurka w wodzie:
Pytanie 12 Zanurzenie kontrolne wykonuje się w celu:
Pytanie 13 Objawem narkozy azotowej jest:
Pytanie 14 Kablolinę mocujemy do nurka poprzez:
Pytanie 15 Dzienna karta prac podwodnych jest dokumentem potwierdzającym wykonywane prace podwodne która zawiera: