Specjalistyczna grupa wodno-nurkowa PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Kierować działaniami nurkowymi w Państwowej Straży Pożarnej mogą:
Pytanie 2 Ile powietrza zużyjesz do napełnienia balonu wypornościowego o sile wyporu 500 kg na głębokości 35 m :
Pytanie 3 Młodszy nurek MSWiA może wykonywać prace maksymalnie do głębokości:
Pytanie 4 Wraz ze zwiększeniem prędkości pod wodą i wielkości przekroju poprzecznego opór nurka w wodzie:
Pytanie 5 Kto odpowiada za BHP podczas wykonywania prac podwodnych przez nurków MSWiA :
Pytanie 6 Z uwagi na specyfikę prowadzenia prac podwodnych w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego osoba posiadająca kwalifikacje (obowiązuje od 05.07.2011 r.):
Pytanie 7 Uraz ciśnieniowy płuc jest najgroźniejszym urazem dla nurka i najczęściej powstaje w wyniku:
Pytanie 8 Elementy zanurzenia kontrolnego to:
Pytanie 9 Nurek w asyście nurka instruktora może wykonywać prace podwodne do głębokości:
Pytanie 10 Minimalny skład ekipy nurkowej składa się z :
Pytanie 11 Zjawisko stratyfikacji termicznej w jeziorach uzależnione jest :
Pytanie 12 Automaty oddechowe stanowiące integralną część masek pełnotwarzowych podlegają kontroli serwisowej :
Pytanie 13 Pracami podwodnymi prowadzonymi na głębokości poniżej 50 metrów może kierować:
Pytanie 14 Ciśnienie powietrza oddechowego pobieranego przez nurka na gł. 12 m wynosi :
Pytanie 15 Z uwagi na specyfikę prowadzenia prac podwodnych w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego osoba posiadająca kwalifikacje (obowiązywało do 05.07.2011 r.):