Specjalistyczna grupa wodno-nurkowa PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Wielkość oraz typ zastosowanego zaopatrzenia nurka w czynnik oddechowy zależy od:
Pytanie 2 Podstawowym czynnikiem oddechowym przy nurkowaniu na małe głębokości jest:
Pytanie 3 W zakresie działań poza terenem województwa SGWN kieruje do działań
Pytanie 4 Elementy zanurzenia kontrolnego to:
Pytanie 5 Czy możliwe jest wykorzystanie dostępnych w PSP ratowniczych zestawów hydraulicznych do prac podwodnych?
Pytanie 6 Automat oddechowy może być wykorzystywany do nurkowania w zimnej wodzie jeżeli:
Pytanie 7 Nurek w asyście nurka instruktora może wykonywać prace podwodne do głębokości:
Pytanie 8 Kwalifikacje młodszego nurka uzyskuje osoba, która posiada:
Pytanie 9 Trzy szarpnięcia liną asekuracyjną przez nurka oznaczają :
Pytanie 10 Zjawisko stratyfikacji termicznej w jeziorach uzależnione jest :
Pytanie 11 Objawem narkozy azotowej jest:
Pytanie 12 Kto odpowiada za BHP podczas wykonywania prac podwodnych przez nurków MSWiA :
Pytanie 13 Automaty oddechowe stanowiące integralną część masek pełnotwarzowych podlegają kontroli serwisowej :
Pytanie 14 Podstawowe kwalifikacje uprawniające do wykonywania samodzielnie czynności ratowniczych pod wodą do gł. 12 m w ramach działań prowadzonych przez PSP to:
Pytanie 15 Z uwagi na specyfikę prowadzenia prac podwodnych w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego osoba posiadająca kwalifikacje (obowiązuje od 05.07.2011 r.):