Specjalistyczna grupa wodno-nurkowa PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Podstawowym dokumentem rejestrującym prace podwodne jest:
Pytanie 2 Po wydobyciu wychłodzonej, nieprzytomnej osoby z przerębli lodowej należy:
Pytanie 3 Z uwagi na specyfikę prowadzenia prac podwodnych w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego osoba posiadająca kwalifikacje (obowiązuje od 05.07.2011 r.):
Pytanie 4 Dzienna karta prac podwodnych jest dokumentem potwierdzającym wykonywane prace podwodne która zawiera:
Pytanie 5 Jaka z niżej wymienionych metod poszukiwawczych będzie najskuteczniejszą podczas poszukiwań na rzece:
Pytanie 6 W skład zestawu ABC wchodzi sprzęt nurkowy:
Pytanie 7 Ustawowe zadania przypisane nurkom pełniącym służbę w PSP to prace podwodne w zakresie :
Pytanie 8 Kto odpowiada za BHP podczas wykonywania prac podwodnych przez nurków MSWiA :
Pytanie 9 Elementy zanurzenia kontrolnego to:
Pytanie 10 W zakresie działań poza terenem województwa SGWN kieruje do działań
Pytanie 11 Objawem urazu ciśnieniowego płuc jest :
Pytanie 12 Zjawisko stratyfikacji termicznej w jeziorach uzależnione jest :
Pytanie 13 Na głębokości 10m napełniono balonik powietrzem do objętości 6l. Jaką objętość będzie miał balonik na powierzchni wody?
Pytanie 14 Podczas nurkowania w wodzie skażonej chemicznie używamy następującej konfiguracji sprzętu:
Pytanie 15 Urządzenie do napełniania powietrznych butli nurkowych może obsługiwać osoba posiadające uprawnienia do: