Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów i Budynków

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 66 pytań z działu "Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów i Budynków".

Przykładowe pytanie testowe.

W ogrodzeniu pasa drogowego autostrady należy umieszczać bramy awaryjne o szerokości 3,6 m w:
• miejscach przydatnych dla ekip ratowniczych.
• odstępach nie większych niż 4 km,
• odstępach nie większych niż 10 km,

» pozostałe pytania