Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów i Budynków

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 66 pytań z działu "Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów i Budynków".

Przykładowe pytanie testowe.

Urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych obligatoryjnie należy stosować:
• w budynku wysokim i wysokościowym dla stref pożarowych innych niż ZL IV,
• w budynku wysokim dla stref pożarowych ZL IV,
• w budynku wysokościowym.

» pozostałe pytania