Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów i Budynków

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 66 pytań z działu "Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów i Budynków".

Przykładowe pytanie testowe.

Co zgodnie z PN oznacza litera „I” w oznaczeniu REI dla elementu budowlanego:
• izolacyjność ogniową.
• szczelność ogniową,
• odporność ogniową,

» pozostałe pytania