z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym:
Pytanie 2 Samochody osobowe i dostawcze o masie całkowitej do 3500 kg posiadają układy elektryczne o napięciu:
Pytanie 3 Do konserwacji sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych i ładowania butli wymagane jest pomieszczenie:
Pytanie 4 Przyczyną pożarów spowodowanymi przez urządzenia grzejne są najczęściej:
Pytanie 5 Przyjechałeś do zdarzenia. W zgłoszeniu była informacja o butli z acetylenem w środowisku pożaru:
Pytanie 6 Czy dopuszcza się kierowanie działaniem ratowniczym przez więcej niż 1 osobę?
Pytanie 7 Jak możemy podzielić pompy pożarnicze ze względu na napęd?
Pytanie 8 W terenie zabudowanym, prowadząc rozpoznanie wodne możemy się spodziewać lokalizacji hydrantu zewnętrznego:
Pytanie 9 Określając miejsce prowadzenia działań w informacji ze zdarzenia zaznaczysz kwadrat "praca na wysokości" jeżeli:
Pytanie 10 Na szóstym odcinku (200- 250 m) biegu sztafetowego ustawiony jest:
Pytanie 11 Wymień część nie wchodzącą w skład aparatu powietrznego:
Pytanie 12 Członkami Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być:
Pytanie 13 W czasie usuwania przednich drzwi samochodu osobowego, tylne muszą być:
Pytanie 14 W którym punkcie ostrzy nożyc siła cięcia jest najwyższa?
Pytanie 15 Poszycie kadłuba śmigłowca możemy ciąć: