z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W przypadku występowania ciał obcych w ranach należy:
Pytanie 2 W skład armatury do podania piany wchodzi między innymi:
Pytanie 3 Na stanowisku węzłów, pętlę z półwęzłem na prądownicy wykonuje:
Pytanie 4 Terenem przewidzianym do prowadzenia działań ratowniczych przez JOT kat. I i II jest teren:
Pytanie 5 Który z podanych niżej elementów rozpoznanie wstępnego pożaru jest najważniejszy?
Pytanie 6 Sygnalizator bezruchu należy zakładać:
Pytanie 7 Kilka dni po akcji, w której brałeś udział lekarz stwierdza biodra po upadku. Upadłeś w czasie akcji, ale myślałeś że przejdzie i nic się nie stało
Pytanie 8 Jak powinien być napięty łańcuch w pilarce do drewna:
Pytanie 9 Czy Ochotnicze Straże Pożarne mogą być mogą strukturach KSRG?
Pytanie 10 Ile osób potrzeba do obsługi hydrantu wewnętrznego:
Pytanie 11 Jakim środkiem gaśniczym nie wolno gasić urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem:
Pytanie 12 Pożar jest to:
Pytanie 13 Zgodnie z Regulaminem umundurowania, Ordery i odznaczenia nosi się na wstążkach:
Pytanie 14 Jaki wpływ na szybkość ruchu ramion narzędzi ma podłączenie dodatkowego narzędzia do agregatu zasilającego przy pomocy rozdzielacza?
Pytanie 15 Niezbędne wyposażenie garażu OSP t?