z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Czy radiotelefon GP 360 to model:
Pytanie 2 Czy podczas pacy urządzeniami hydraulicznymi strażak musi być w ubraniu specjalnym i hełmie z opuszczonym wizjerem oraz w rękawicach?
Pytanie 3 Podczas pożarów budynków mieszkalnych stosujemy:
Pytanie 4 Pewnym wczesnym kryterium śmierci klinicznej jest:
Pytanie 5 Ile osób potrzeba do obsługi hydrantu wewnętrznego:
Pytanie 6 Do metod powadzenia szkolenia zaliczamy:
Pytanie 7 Linię główną w konkurencji ćwiczenie bojowe, budują:
Pytanie 8 Po dojeździe na miejsce zdarzenia dowódca zastępu musi pamiętać o zgłoszeni tego faktu:
Pytanie 9 Czy w przypadku prowadzenia przez zastęp gaśniczy rozpoznanie bojem jest wymagany rozkaz dowódcy zastępu?
Pytanie 10 Pojazd spełnia warunki uprzywilejowania w ruchu drogowym jeżeli:
Pytanie 11 Co to jest zawór odcinający?
Pytanie 12 Kierowca rusza samochodem z remizy do akcji:
Pytanie 13 Do czego służy przycisk PTT?
Pytanie 14 Gdzie znajduje się główny wyłącznik akumulatorów w samochodzie przeznaczonym do przewozu materiałów niebezpiecznych?
Pytanie 15 W celu utrzymania wysokiej zdolności do prowadzenia działań jednostka powinna posiadać zabezpieczenia logistyczne w postaci: