z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Nieprawidłowe przekazanie prądownicy uznawane jest jako błąd:
Pytanie 2 Zgodnie z Regulaminem umundurowania, elementami umundurowania są:
Pytanie 3 Istotą procesu spalania jest zaistnienie równoległe czterech czynników:
Pytanie 4 Gdzie należy wykonywać przeglądy gwarancyjne (PG) pożarniczego?
Pytanie 5 Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane zz organizacją ochrony przeciwpożarowej w Polsce jest:
Pytanie 6 Ile osób potrzeba do obsługi hydrantu wewnętrznego:
Pytanie 7 Jak powinien być napięty łańcuch w pilarce do drewna:
Pytanie 8 Zaznacz minimalne wymagania wobec strażaka OSP, który może uczestniczyć w działaniach ratowniczo- gaśniczych:
Pytanie 9 Podczas prowadzenia działań ratownictwa drogowego oznakowania i zabezpieczenie terenu zdarzenia:
Pytanie 10 Do sprzętu burzącego zaliczyć można:
Pytanie 11 W skład uzbrojenia osobistego wchodzi:
Pytanie 12 Kilka dni po akcji, w której brałeś udział lekarz stwierdza biodra po upadku. Upadłeś w czasie akcji, ale myślałeś że przejdzie i nic się nie stało
Pytanie 13 Wskaż prawidłową odpowiedź:
Pytanie 14 Z jakiś podstawowych elementów składają się piły?
Pytanie 15 Po dojeździe na miejsce zdarzenia: