z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym:
Pytanie 2 Ugrupowanie marszowe to:
Pytanie 3 W przypadku występowania ciał obcych w ranach należy:
Pytanie 4 Podstawowym aktem prawnym w zakresie uregulowań bhp jest:
Pytanie 5 Zaznacz minimalne wymagania wobec strażaka OSP, który może uczestniczyć w działaniach ratowniczo- gaśniczych:
Pytanie 6 Dowódca uroczystości melduje przełożonemu o:
Pytanie 7 Czy samochodem pożarniczym możne przemieszczą się więcej osób niż zakłada to producent pojazdu?
Pytanie 8 Profilaktyka pożarowa to:
Pytanie 9 Stanowisko gaśnicze to:
Pytanie 10 Co oznacza symbol A 32/8 ?
Pytanie 11 Z jakie strony należy podjechać do miejsca zdarzenia, w którym zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia substancji niebezpiecznej
Pytanie 12 Czy podczas jazdy alarmowej pojazdem pożarniczym trzeba mieć zapięte pasy bezpieczeństwa?
Pytanie 13 W którym punkcie ostrzy nożyc siła cięcia jest najwyższa?
Pytanie 14 Na szóstym odcinku (200- 250 m) biegu sztafetowego ustawiony jest:
Pytanie 15 Kierowanie działaniami ratowniczymi rozpoczyna się: