TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 26 listopada 2016 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Nr 48. Po spożyciu przez poszkodowanego dużej ilości leków w celach samobójczych należy jak najszybciej:
Pytanie 2 Nr 12. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące powikłań cukrzycy:
Pytanie 3 Nr 11. Hipoglikemia to stan:
Pytanie 4 Nr 102. Zadania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowane przez ratowników KSRG:
Pytanie 5 Nr 188. Rana kłuta brzucha:
Pytanie 6 Nr 224. W przypadku 2-letniego dziecka, które podczas jedzenia zakrztusiło się pokarmem i pomimo prób usunięcia ciała obcego nie może nabrać powietrza, straciło przytomność i upadło na ziemię, prawidłowe postępowanie polega na:
Pytanie 7 Nr 144. Przed przystąpieniem do badania wstępnego u poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi należy:
Pytanie 8 Nr 116. Jakie będzie Twoje postępowanie u poszkodowanego, który w wyniku wypadku samochodowego doznał urazu z raną tłuczoną głowy, z przejściową utratą świadomości i przebywa nadal w samochodzie?
Pytanie 9 Nr 72. W wyniku zdarzenia drogowego poszkodowany leży na ulicy. Stwierdzasz ra-nę tłuczoną głowy, złamanie kości obu goleni na tej samej wysokości oraz stłuczenie barku. Jeden ze stojących obok samochodów ma zbitą przednią szybę i wgniecioną maskę. Najbardziej prawdopodobną przyczyną doznanych obrażeń jest:
Pytanie 10 Nr 177. U poszkodowanych urazowych wsparcie psychiczne może prowadzić ratownik:
Pytanie 11 Nr 126. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące relacji między resuscytacją (CPR) i Automatyczną Defibrylacją Zewnętrzną (AED):
Pytanie 12 Nr 204. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących użycia rurki ustno-gardłowej jest nieprawdziwe?
Pytanie 13 Nr 34. Stosując regułę "9" można ustalić, że oparzenie obejmujące obie kończyny dolne u osoby dorosłej stanowi następujący procent powierzchni całego ciała:
Pytanie 14 Nr 23. W stosunku do osoby, która w wyniku zatrucia straciła przytomność podejmiesz następujące czynności:
Pytanie 15 Nr 39. O oparzeniu dróg oddechowych i zatruciu wziewnym świadczą następujące objawy: