TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 26 listopada 2016 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Nr 146. Prowadzący ocenę wstępną podchodzi w miarę możliwości do poszkodowanego:
Pytanie 2 Nr 183. Podczas dokonywania defibrylacji należy:
Pytanie 3 Nr 155. Szybkie badanie urazowe poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi powinno być dokonywane:
Pytanie 4 Nr 93. Podczas ewakuacji poszkodowanego na noszach - desce, powinny być spełnione określone warunki. Wskaż wśród niżej wymienionych stwierdzeń błędne:
Pytanie 5 Nr 185. Najpoważniejsze zagrożenie w przypadku odmy wentylowej to:
Pytanie 6 Nr 157. Po zbadaniu szyi i założeniu ewentualnych opatrunków można:
Pytanie 7 Nr 175. Wskaż, co nie jest zabronione podczas udzielania wsparcia psychicznego poszkodowanemu:
Pytanie 8 Nr 125. W czasie prowadzenia u poszkodowanego oddechu zastępczego przy użyciu maski twarzowej i worka samorozprężalnego, należy pamiętać o dołączeniu do zestawu rezerwuaru tlenowego. Ma to na celu:
Pytanie 9 Nr 73. Najdogodniejszą pozycją dla poszkodowanych po urazie brzucha jest pozycja:
Pytanie 10 Nr 169. W strefie dokonywania defibrylacji:
Pytanie 11 Nr 126. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące relacji między resuscytacją (CPR) i Automatyczną Defibrylacją Zewnętrzną (AED):
Pytanie 12 Nr 182. Stabilizując bezprzyrządowo kręgosłup szyjny należy pamiętać, aby:
Pytanie 13 Nr 233. W przypadku kobiety będącej w 8. miesiącu ciąży, która podczas jedzenia zakrztusiła się pokarmem, jest przytomna, nie może nabrać powietrza, bezgłośnie kaszle, prawidłowe postępowanie polega na:
Pytanie 14 Nr 39. O oparzeniu dróg oddechowych i zatruciu wziewnym świadczą następujące objawy:
Pytanie 15 Nr 107. Pozycja boczna ustalona ma na celu zapewnienie drożnych dróg oddechowych oraz umożliwienie swobodnego wypływu śliny i treści z jamy ustnej. Aby spełniała swoje zadanie muszą być spełnione poniższe warunki, z wyjątkiem: