TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 26 listopada 2016 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Nr 157. Po zbadaniu szyi i założeniu ewentualnych opatrunków można:
Pytanie 2 Nr 164. Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi brzucha szukamy:
Pytanie 3 Nr 11. Hipoglikemia to stan:
Pytanie 4 Nr 201. Które z poniższych działań negatywnie wpływa na efektywność uciśnięć klatki piersiowej obniżając skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej?
Pytanie 5 Nr 109. Kobieta 24-letnia połknęła garść pigułek nasennych około 30-45 minut temu. Znajdujesz ją nieprzytomną, wykonującą sporadyczne, łapiące powietrze, oddechy. Jej tętno jest szybkie i dobrze wypełnione. Co powinieneś zrobić?
Pytanie 6 Nr 193. Utrata przytomności jest niebezpieczna, ponieważ:
Pytanie 7 Nr 234. W trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej kobiety w zaawansowanej ciąży, aby zmniejszyć ucisk macicy na aortę i żyłę główną dolną zaleca się:
Pytanie 8 Nr 48. Po spożyciu przez poszkodowanego dużej ilości leków w celach samobójczych należy jak najszybciej:
Pytanie 9 Nr 223. Udzielasz pomocy poszkodowanemu rannemu w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego. Po lewej stronie twarzy od kąta żuchwy do kącika ust stwierdzasz otwartą ranę z ubytkiem dużego fragmentu kości żuchwy i okolicznych tkanek. Obrażeniom towarzyszy krwawienie. Utrzymanie drożności dróg oddechowych u tego pacjenta może wymagać przyjęcia przez niego pozycji:
Pytanie 10 Nr 210. Podczas oceny czynności życiowych u 8-miesięcznego dziecka badanie tętna wykonasz na:
Pytanie 11 Nr 73. Najdogodniejszą pozycją dla poszkodowanych po urazie brzucha jest pozycja:
Pytanie 12 Nr 149. Kiedy można przerwać ocenę wstępną?
Pytanie 13 Nr 44. Podczas smażenia frytek doszło do ochlapania gorącym olejem całej dłoni. Skuteczne postępowanie polega na:
1) natychmiastowym odsunięciu poszkodowanego od naczynia z olejem;
2) umyciu ręki pod bieżącą wodą z użyciem detergentu by zmyć olej;
3) chłodzeniu ręki pod bieżącą wodą ok. 15 min;
4) trzymaniu ręki w wiadrze z wodą;
5) polewaniu ręki alkoholem, bo świetnie odprowadza ciepło.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 14 Nr 197. Którą z bezprzyrządowych metod udrażniania dróg oddechowych zastosujesz w pierwszej kolejności u osoby z podejrzeniem urazu szyjnego odcinka rdzenia kręgowego?
Pytanie 15 Nr 40. Jaka jest najpoważniejsza wczesna komplikacja porażenia prądem elektrycznym zmiennym?