TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 26 listopada 2016 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Nr 53. Oparzenie III° charakteryzuje się:
Pytanie 2 Nr 121. W postępowaniu z nieprzytomnym dorosłym nieurazowym, wezwanie pomocy powinno nastąpić:
Pytanie 3 Nr 134. Worek samorozprężalny posiada następujące zalety, z wyjątkiem:
Pytanie 4 Nr 189. W przypadku niedrożności nosa sztuczną wentylację prowadzimy
Pytanie 5 Nr 62. U nieprzytomnego poszkodowanego, po urazie, bez krwotoków zewnętrznych, z widocznym powierzchniowym otarciem skóry głowy, z zachowanym własnym wydolnym oddechem i tętnem, działania pilne należy wykonać w następującej kolejności:
1) tlenoterapia;
2) odkażenie rany;
3) stabilizacja kręgosłupa szyjnego;
4) ułożenie w pozycji przeciwwstrząsowej;
5) założenie opatrunku osłaniającego.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 6 Nr 172. Asystolia to:
Pytanie 7 Nr 60. Przy oparzeniach elektrycznych najważniejsze dla poszkodowanego są:
Pytanie 8 Nr 131. Podczas prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, ocenę stanu poszkodowanego wykonuje się:
Pytanie 9 Nr 215. Podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u 6-letniego dziecka uciskanie klatki piersiowej powinno się wykonywać z częstotliwością:
Pytanie 10 Nr 40. Jaka jest najpoważniejsza wczesna komplikacja porażenia prądem elektrycznym zmiennym?
Pytanie 11 Nr 235. W trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej podczas uciskania klatki piersiowej doszło do złamania żeber. Właściwe postępowanie polega na:
Pytanie 12 Nr 165. Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi, plecy poszkodowanego można zbadać, gdy:
Pytanie 13 Nr 71. W przypadku udzielania pomocy w przypadku oparzenia, miejsce urazu należy schłodzić bieżącą wodą lub użyć opatrunku hydrożelowego. Cechą takiego postępowania jest to, że:
Pytanie 14 Nr 188. Rana kłuta brzucha:
Pytanie 15 Nr 79. U poszkodowanego z rozległą raną powłok i obrażeniami narządów jamy brzusznej ratownik powinien: