TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 26 listopada 2016 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Nr 129. W celu uciskania klatki piersiowej podczas pośredniego masażu serca, ręce układa się:
Pytanie 2 Nr 221. Udzielasz pomocy dorosłej osobie, która jest nieprzytomna, oddycha płytko, wolno i nieregularnie. W pewnym momencie doszło do zatrzymania oddechu, tętno na tętnicy szyjnej jest wyczuwalne. Z jaką częstotliwością będziesz prowadził wentylację zastępczą za pomocą worka samorozprężalnego i maski twarzowej?
Pytanie 3 Nr 106. Czy osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej prawem?
Pytanie 4 Nr 12. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące powikłań cukrzycy:
Pytanie 5 Nr 218. Podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u 8-miesięcz-nego dziecka uciskanie klatki piersiowej powinno się wykonywać na głębokość:
Pytanie 6 Nr 181. W ocenie wstępnej osoby poszkodowanej bierzemy pod uwagę:
Pytanie 7 Nr 86. W przypadku braku szyn Kramera, złamaną goleń:
Pytanie 8 Nr 171. W trakcie oczekiwania na zespół ratownictwa medycznego po pomyślnym dokonaniu defibrylacji i powrocie oznak krążenia u poszkodowanego:
Pytanie 9 Nr 125. W czasie prowadzenia u poszkodowanego oddechu zastępczego przy użyciu maski twarzowej i worka samorozprężalnego, należy pamiętać o dołączeniu do zestawu rezerwuaru tlenowego. Ma to na celu:
Pytanie 10 Nr 16. Brak oddechu u nieprzytomnego stanowi podstawę do podjęcia resuscytacji w schemacie:
Pytanie 11 Nr 147. Ocenę oddechu poszkodowanego prowadzi się przez:
Pytanie 12 Nr 182. Stabilizując bezprzyrządowo kręgosłup szyjny należy pamiętać, aby:
Pytanie 13 Nr 54. Jesteś świadkiem palenia opon z okazji "sobótek":
Pytanie 14 Nr 220. Udzielasz pomocy dorosłej osobie potrąconej przez samochód osobowy. Ofiara leży na plecach, jest głęboko nieprzytomna, a ty utrzymujesz drożność dróg oddechowych metodą wysunięcia żuchwy. W pewnym momencie poszkodowany zaczyna wymiotować. Prawidłowe postępowanie w pierwszej kolejności będzie polegało na:
Pytanie 15 Nr 81. W masywnych krwotokach (duża utrata krwi), spodziewamy się u poszkodowanego: