TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 26 listopada 2016 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Nr 29. Osobie, która uległa podtopieniu, po wyjęciu z wody należy:
Pytanie 2 Nr 194. Nudności i wymioty u poszkodowanego w wypadku drogowym:
Pytanie 3 Nr 227. W przypadku 6-miesięcznego dziecka, które podczas jedzenia zakrztusiło się pokarmem i pomimo prób usunięcia ciała obcego nie może nabrać powietrza, straciło przytomność, jest wiotkie, prawidłowe postępowanie polega na:
Pytanie 4 Nr 40. Jaka jest najpoważniejsza wczesna komplikacja porażenia prądem elektrycznym zmiennym?
Pytanie 5 Nr 212. Podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez dwóch ratowników u 6 letniego dziecka stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wentylacji płuc powinien wynosić:
Pytanie 6 Nr 108. Jesteś świadkiem, jak osoba, która się krztusi traci przytomność i pada na podłoże. Powiadamiasz Zespół Ratownictwa Medycznego, a następnie przystępujesz do działania w następującej kolejności:
Pytanie 7 Nr 199. Która z poniższych metod tlenoterapii zapewnia uzyskanie około 85% stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej?
Pytanie 8 Nr 129. W celu uciskania klatki piersiowej podczas pośredniego masażu serca, ręce układa się:
Pytanie 9 Nr 8. Drgawki mogą występować przy:
Pytanie 10 Nr 86. W przypadku braku szyn Kramera, złamaną goleń:
Pytanie 11 Nr 109. Kobieta 24-letnia połknęła garść pigułek nasennych około 30-45 minut temu. Znajdujesz ją nieprzytomną, wykonującą sporadyczne, łapiące powietrze, oddechy. Jej tętno jest szybkie i dobrze wypełnione. Co powinieneś zrobić?
Pytanie 12 Nr 149. Kiedy można przerwać ocenę wstępną?
Pytanie 13 Nr 182. Stabilizując bezprzyrządowo kręgosłup szyjny należy pamiętać, aby:
Pytanie 14 Nr 1. Przyczyna wstrząsu hipowolemicznego to:
Pytanie 15 Nr 223. Udzielasz pomocy poszkodowanemu rannemu w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego. Po lewej stronie twarzy od kąta żuchwy do kącika ust stwierdzasz otwartą ranę z ubytkiem dużego fragmentu kości żuchwy i okolicznych tkanek. Obrażeniom towarzyszy krwawienie. Utrzymanie drożności dróg oddechowych u tego pacjenta może wymagać przyjęcia przez niego pozycji: