Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 26 listopada 2016 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 238 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Nr 235. W trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej podczas uciskania klatki piersiowej doszło do złamania żeber. Właściwe postępowanie polega na:
• D. sprawdzeniu poprawności ułożenia rąk na klatce piersiowej.
• A. zmniejszeniu głębokości uciśnięć.
• B. zmniejszeniu częstości uciśnięć.
• C. zmianie miejsca uciskania klatki piersiowej.
• E. zaprzestaniu uciskania klatki piersiowej.