Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 26 listopada 2016 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 238 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Nr 32. Ratując osobę podtopioną należy pamiętać że:
• D. uzyskanie powrotu czynności życiowych może wystąpić po kilkudziesięciu minutach resuscytacji.
• A. śmierć mózgu następuje szybciej w zimnej wodzie.
• B. uciskanie kl. piersiowej i prowadzenie oddechu zastępczego jest mało efektywne z uwagi na wodę w płucach.
• C. głowa nie powinna być odchylana z uwagi na możliwość zachłyśnięcia wypitą wodą.
• E. wszystkie powyższe stwierdzenia są fałszywe.