Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 26 listopada 2016 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 238 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Nr 67. U poszkodowanego w wyniku wypadku, stwierdzono szereg obrażeń i obja-wów. Zaznacz, który objaw (lub grupa objawów), albo obrażenie Twoim zdaniem jest najbardziej niepokojący i może wskazywać na potencjalne zagrożenie życia poszkodowanego:
• D. blada, chłodna i spocona skóra.
• A. złamanie kończyny górnej ze znacznym przemieszczeniem.
• B. oparzenie II stopnia okolicy goleni.
• C. rana szarpana dłoni z niewielkim, powolnym wyciekiem krwi.
• E. złamanie otwarte goleni lewej bez krwotoku.