Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 26 listopada 2016 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 238 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Nr 37. Oparzenie ciężkie to:
• E. wszystkie wymienione.
• A. oparzenie prądem elektrycznym.
• B. oparzenie dróg oddechowych.
• C. oparzenie II stopnia >25 % powierzchni ciała.
• D. oparzenie III stopnia >10 % powierzchni ciała.