Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 26 listopada 2016 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 238 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Nr 24. Wskaż prawidłową kolejność postępowania z osobą, która straciła przytomność podczas kąpieli w łazience z piecykiem gazowym:
1) wstrzymując oddech zamkniesz dopływ gazu i otworzysz okno w łazience;

2) ocenisz podstawowe czynności życiowe i udzielisz pomocy w razie potrzeby;
3) wyniesiesz poszkodowanego poza strefę zagrożenia;
4) wezwiesz Zespół Ratownictwa Medycznego i straż pożarną
5) opuścisz pomieszczenie by Tobie nic się nie stało i wezwiesz pomoc.
Prawidłowa odpowiedź to:
• E. 3,2,4.
• A. 5,4.
• B. 3,2,4,1.
• C. 3,4,5.
• D. 1,2,3,4.