Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 26 listopada 2016 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 238 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Nr 105. Kwalifikowana pierwsza pomoc to określenie czynności podejmowanych wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika. W rozumieniu Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ratownikiem może być:
1) wyłącznie osoba posiadająca dyplom szkoły lub uczelni medycznej;
2) osoba zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem ratownictwa medycznego lub będąca członkiem tych jednostek;
3) osoba posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;
4) osoba której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
5) osoba posiadająca dyplom ukończenia szkoły medycznej oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
Prawidłowa odpowiedź to:
• C. 2,3,4.
• A. 1,3,4.
• B. 1,2,3.
• D. 3,4,5.
• E. 2,4,5.