Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 26 listopada 2016 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 238 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Nr 169. W strefie dokonywania defibrylacji:
• C. należy zamknąć przepływy tlenu.
• A. można dotykać poszkodowanego.
• B. może być mokro.
• D. poszkodowany może być wentylowany.
• E. można dotykać elektrod.