Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 26 listopada 2016 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 238 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Nr 1. Przyczyna wstrząsu hipowolemicznego to:
• D. spadek objętości krwi krążącej.
• A. nagły spadek poziomu cukru we krwi.
• B. nagłe podniesienie poziomu cukru we krwi.
• C. chwilowa utrata przytomności.
• E. żadne z wymienionych.