OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Średnia

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Który z wielkich Polaków ogłosił "Porządek Ogniowy" będący pierwszym regulaminem gaszenia pożarów:
Pytanie 2 Co oznacza skrót NRO?
Pytanie 3 O zamiarze i terminie przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej zawiadamia się kontrolowanego:
Pytanie 4 Powierzchnia wszystkich lasów w Polsce wynosi ok. 9 mln hektarów, co odpowiada lesistości:
Pytanie 5 Kto nadaje stopień starszego kapitana?
Pytanie 6 Od którego roku datuje się powstawanie pierwszych harcerskich drużyn pożarniczych ?
Pytanie 7 Wojewódzkie plany ratownicze zatwierdza;
Pytanie 8 Co oznacza symbol gaśnicy GP-6z?
Pytanie 9 Jaką odległość należy zachować pomiędzy stertami ustawionymi w jednej strefie pożarowej ?
Pytanie 10 W Warszawie w "Domu Strażaka" przy ul. Oboźnej posiada swoją siedzibę:
Pytanie 11 Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane w budynkach z wyjątkiem mieszkań należy wykonywać z:
Pytanie 12 Toporek strażacki ma masę:
Pytanie 13 Dym biało-żółty wydziela się podczas palenia:
Pytanie 14 Nadzór nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego sprawuje:
Pytanie 15 Substancja, która spala się oślepiajšcym białym płomieniem to: