OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Średnia

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Do opracowania i wdrożenia systemu bezpieczeństwa stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania i organizacji zakładu jest zobowiązany:
Pytanie 2 Czego nie wolno gasić wodą?
Pytanie 3 Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP organizowane są z częstotliwością:
Pytanie 4 Jakie średnice mają węże ssawne stosowane w ochronie przeciwpożarowej ?
Pytanie 5 Budynek tymczasowy przeznaczony na stały pobyt ludzi powinien być wykonany co najmniej w klasie „E” odporności pożarowej. Budynek taki nie powinien mieć:
Pytanie 6 Wielorodzinne budynki mieszkalne zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi:
Pytanie 7 Budynek średniowysoki to budynek:
Pytanie 8 Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
Pytanie 9 Wokół placów składowych należy zachować pas ochronny o szerokości minimum:
Pytanie 10 Gdzie w Polsce odbywa się Ogólnopolski Festiwal Orkiestr:
Pytanie 11 Przekroczenie jakiego stężenia w powietrzu dwutlenku węgla stanowi zagrożenie dla życia ludzi:
Pytanie 12 Środki zwilżające są to środki, które:
Pytanie 13 Ile kondygnacji może mieć budynek tymczasowy przeznaczony na pobyt ludzi;
Pytanie 14 Osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres:
Pytanie 15 Odległość między ścianami zewnętrznymi budynków lub częściami tych ścian może być zmniejszona, o 50% jeżeli we wszystkich strefach pożarowych budynków, przylegających odpowiednio do tych ścian lub ich części zastosowano: