OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Średnia

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
Pytanie 2 Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w PSP jest:
Pytanie 3 Strażak dowodzący akcją ratowniczą możne podjąć decyzję o przemieszczeniu lub osunięciu z drogi pojazdu, jeżeli:
Pytanie 4 Poddawanie butli z gazami palnymi bezpośrednio działaniu ognia jest:
Pytanie 5 W skład jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzą:
Pytanie 6 W jakiej odległości od skraju drogi publicznej zabronione jest pozostawienie gałęzi, chrustu itp..?
Pytanie 7 Kategoria zagrożenia ludzi Z V określa obiekty:
Pytanie 8 Minister administracji publicznej 30.11.1945r. powołał:
Pytanie 9 Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
Pytanie 10 W którym roku powołano do życia urząd państwowy - Komendę Główną Straży
Pytanie 11 Jeżeli co najmniej w jednym z budynków znajduje się pomieszczenie zagrożone wybuchem, wówczas odległość między ich zewnętrznymi ścianami nie powinna być mniejsza niż:
Pytanie 12 Jaki jest najwyższy stopień pożarniczy
Pytanie 13 Produkowane obecnie gaśnice śniegowe posiadają zawór:
Pytanie 14 Budynki zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL III to :
Pytanie 15 Co zyskujemy przy szeregowym łączeniu pomp?