OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Średnia

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem stałym należy usuwać zanieczyszczenia:
Pytanie 2 Lekka woda to:
Pytanie 3 Czy do budynku o wysokości 15 m, w którym mieści się dyskoteka na 45 osób wymagane jest wykonanie drogi przeciwpożarowej:
Pytanie 4 Udar słoneczny to:
Pytanie 5 Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 TYP 005 wynosi:
Pytanie 6 Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
Pytanie 7 Pożary metali lekkich zaliczają się do klasy pożarów:
Pytanie 8 Rozpoczęcie ruchu zakładu o dużym ryzyku może nastąpić:
Pytanie 9 Budynek należy wyposażyć w instalację wodociągowa przeciwpożarową:
Pytanie 10 Co uzyskujemy w dyfuzorze?
Pytanie 11 Symbol SH-10 oznacza:
Pytanie 12 Ustawianie stert, stogów, brogów w pobliżu terenów zadrzewionych i lasów jest dozwolone pod warunkiem zachowania odległości nie mniejszej niż:
Pytanie 13 Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
Pytanie 14 Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł magistra inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
Pytanie 15 Ile butli z gazem płynnym o zawartości do 11 kg może być stosowanych jednocześnie w mieszkaniu?