OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Średnia

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Budynki niskie to:
Pytanie 2 Podchorąży to słuchacz szkoły:
Pytanie 3 Zjawisko inhibicji (inaczej antykatalizy) procesu spalania występuje podczas gaszenia pożarów;
Pytanie 4 Czy dopuszcza się rozgrzewanie smoły za pomocą otwartego ognia na dachu budynku w trakcie jego budowy?
Pytanie 5 Geometryczna wysokość podnoszenia to:
Pytanie 6 Gdzie należy stosować oświetlenie ewakuacyjne ?
Pytanie 7 Z materiałów palnych może być wykonany garaż:
Pytanie 8 W trakcie przyrządzania obiadu oblałeś swoją nogę wrzącą zupą. Ratując się powinieneś postąpić następująco:
Pytanie 9 Podział w sile 12 ratowników, to:
Pytanie 10 Co zawiera w swoim wyposażeniu zestaw ratunkowy R1 PSP?
Pytanie 11 Funkcjonariusz PSP wykonujący czynności kontrolno - rozpoznawcze może w przypadkach uzasadnionych ukarać kontrolowanego poprzez:
Pytanie 12 Powołanie na funkcje dowódcze w wojewódzkich brygadach odwodowych oraz odwołanie z nich należy do:
Pytanie 13 Czy pomieszczenie chlewni, w której zachodzi konieczność przebywania ludzi dłużej niż 4 godziny na dobę, uważa się za:
Pytanie 14 Środkiem uodparniającym drewno na działanie ognia jest:
Pytanie 15 Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza zmieniła nazwę na Szkołę Główną Służby Pożarniczej w: