OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Średnia

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Litera "x" w górnym rzędzie znaków na tablicy ostrzegawczej w kolejowym i drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych, oznacza:
Pytanie 2 Jaką odporność ogniową muszą spełnia drzwi znajdujące się w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego;
Pytanie 3 Nomex to:
Pytanie 4 Na ogrodzony teren placu targowego o powierzchni 5,5 ha należy zapewnić:
Pytanie 5 Pożary butli z acetylenem to pożary grupy:
Pytanie 6 Do czego służy bezpiecznik elektryczny?
Pytanie 7 Hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej nosi tytuł:
Pytanie 8 Klapa dymowa to:
Pytanie 9 Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
Pytanie 10 Nadzór nad ochroną przeciwpożarowa sprawuje :
Pytanie 11 Co oznacza symbol GBAM?
Pytanie 12 Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie:
Pytanie 13 Od którego roku funkcjonuje krajowy system ratowniczo-gaśniczy?
Pytanie 14 Zdolność cieczy palnych do wytworzenia par w ilości wystarczającej do zapalenia jest określona za pomocą temperatury:
Pytanie 15 1 I 1976 r. powstało Państwowe Muzeum Pożarnictwa w: