OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
Pytanie 2 Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
Pytanie 3 Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?
Pytanie 4 Co oznacza symbol GBAM?
Pytanie 5 W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
Pytanie 6 Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
Pytanie 7 Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
Pytanie 8 Symbol W-75 oznacza:
Pytanie 9 Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?
Pytanie 10 Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
Pytanie 11 Literka A na gaśnicy proszkowej oznacza:
Pytanie 12 Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
Pytanie 13 Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
Pytanie 14 Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
Pytanie 15 Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć: