OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
Pytanie 2 Co oznacza skrót KCKR?
Pytanie 3 Patron strażaków trzyma w ręku:
Pytanie 4 W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?
Pytanie 5 W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
Pytanie 6 Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:
Pytanie 7 Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
Pytanie 8 Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
Pytanie 9 Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
Pytanie 10 Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:
Pytanie 11 Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
Pytanie 12 Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
Pytanie 13 Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?
Pytanie 14 Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
Pytanie 15 Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi: