OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Nomex to:
Pytanie 2 Budynki IN to:
Pytanie 3 Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
Pytanie 4 Poszkodowany oparzony wymaga:
Pytanie 5 Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
Pytanie 6 Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
Pytanie 7 Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
Pytanie 8 Co to jest wstrząs pourazowy?
Pytanie 9 Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
Pytanie 10 Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:
Pytanie 11 Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
Pytanie 12 Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy:
Pytanie 13 Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:
Pytanie 14 Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?
Pytanie 15 Symbol W-75 oznacza: