OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
Pytanie 2 W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:
Pytanie 3 Pianą można gasić pożary klasy:
Pytanie 4 Kadet to słuchacz szkoły:
Pytanie 5 Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
Pytanie 6 Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
Pytanie 7 Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywac w naczyniach:
Pytanie 8 Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
Pytanie 9 Co oznacza skrót KCKR?
Pytanie 10 Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
Pytanie 11 Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
Pytanie 12 W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
Pytanie 13 Podchorążowie to słuchacze szkoły:
Pytanie 14 Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:
Pytanie 15 Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę: