OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
Pytanie 2 Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
Pytanie 3 Co oznacza skrót ZOSP RP?
Pytanie 4 W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
Pytanie 5 Co oznacza symbol GBAM?
Pytanie 6 Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
Pytanie 7 Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
Pytanie 8 Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
Pytanie 9 Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
Pytanie 10 Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
Pytanie 11 Co oznacza skrót CTIF?
Pytanie 12 Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
Pytanie 13 Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
Pytanie 14 Nomex to:
Pytanie 15 Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?