OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
Pytanie 2 Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
Pytanie 3 Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.
Pytanie 4 Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
Pytanie 5 Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
Pytanie 6 Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
Pytanie 7 Co oznacza skrót CTIF?
Pytanie 8 Poszkodowany oparzony wymaga:
Pytanie 9 Sposób postępowania z poszkodowanym, który ma poparzoną prawą kończynę górną w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia wynosi minus 5 stopni Celcjusza:
Pytanie 10 W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:
Pytanie 11 Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
Pytanie 12 Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
Pytanie 13 Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
Pytanie 14 Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
Pytanie 15 W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia: