OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
Pytanie 2 Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
Pytanie 3 Pianą można gasić pożary klasy:
Pytanie 4 Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
Pytanie 5 Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
Pytanie 6 Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
Pytanie 7 Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
Pytanie 8 Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
Pytanie 9 Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
Pytanie 10 Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
Pytanie 11 Co oznacza skrót KCKR?
Pytanie 12 Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
Pytanie 13 Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
Pytanie 14 Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:
Pytanie 15 Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy: