OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
Pytanie 2 Co to jest wstrząs pourazowy?
Pytanie 3 Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
Pytanie 4 Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
Pytanie 5 Pianą można gasić pożary klasy:
Pytanie 6 Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?
Pytanie 7 Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
Pytanie 8 Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":
Pytanie 9 Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
Pytanie 10 Czego nie wolno gasić wodą?
Pytanie 11 Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
Pytanie 12 Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
Pytanie 13 Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
Pytanie 14 Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:
Pytanie 15 Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do: