OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
Pytanie 2 Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
Pytanie 3 Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?
Pytanie 4 Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?
Pytanie 5 Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?
Pytanie 6 Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
Pytanie 7 Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
Pytanie 8 Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?
Pytanie 9 Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
Pytanie 10 Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
Pytanie 11 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
Pytanie 12 Symbol SH-10 oznacza:
Pytanie 13 Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywac w naczyniach:
Pytanie 14 Budynki IN to:
Pytanie 15 Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje: