OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
Pytanie 2 Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
Pytanie 3 Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?
Pytanie 4 W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:
Pytanie 5 Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?
Pytanie 6 Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
Pytanie 7 Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
Pytanie 8 Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
Pytanie 9 Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
Pytanie 10 W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
Pytanie 11 Najwyższą władzą w OSP jest:
Pytanie 12 Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
Pytanie 13 Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach drogowych?
Pytanie 14 Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
Pytanie 15 Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem: