OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
Pytanie 2 Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?
Pytanie 3 W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
Pytanie 4 Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
Pytanie 5 Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:
Pytanie 6 Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
Pytanie 7 Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
Pytanie 8 Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
Pytanie 9 Co oznacza skrót ZOSP RP?
Pytanie 10 Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
Pytanie 11 Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
Pytanie 12 Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:
Pytanie 13 Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
Pytanie 14 Nomex to:
Pytanie 15 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku: