OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Prądownica pianowa PP 2 - 12 oznacza:
Pytanie 2 Jak należy wykonywać przejście połączenia garażu z domem jednorodzinnym:
Pytanie 3 Kierowanie działaniem ratowniczym prowadzone jest przez:
Pytanie 4 Na jakim ciśnieniu roboczym pracują narzędzia hydrauliczne Holmatro?
Pytanie 5 Podstawa do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku:
Pytanie 6 W roku 1971 i 1973 powołano dwuletnie Szkoły Chorążych Pożarnictwa w:
Pytanie 7 Stan osobowy drużyny startującej w zawodach wg regulaminu CTIF wynosi:
Pytanie 8 W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
Pytanie 9 Co jaki okres powinny być czyszczone przewody kominowe od palenisk kuchennych gospodarstw domowych?
Pytanie 10 Jaka jest zasada uruchamiania kuchenki gazowej?
Pytanie 11 Przedłużająca się inhalacja organizmu człowieka czystym tlenem przy ciśnieniu atmosferycznym może prowadzić do:
Pytanie 12 Kołnierz szyjny stosujemy, aby:
Pytanie 13 Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako :
Pytanie 14 Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
Pytanie 15 Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi: