OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Czy można zastosować kuchenkę gazowa zasilana z butli 11 kg propan-butan w budynku w całości zasilanym gazem ziemnym?
Pytanie 2 Odległość między ścianami zewnętrznymi budynków lub częściami tych ścian może być zmniejszona, o 50% jeżeli we wszystkich strefach pożarowych budynków, przylegających odpowiednio do tych ścian lub ich części zastosowano:
Pytanie 3 Energia cieplna, wyrażona w MJ, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu to:
Pytanie 4 Parametry prądownicy pianowej PP2 to:
Pytanie 5 Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
Pytanie 6 Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
Pytanie 7 Pianą można gasić pożary klasy:
Pytanie 8 Instalacja wentylacji oddymiającej powinna zapewniać:
Pytanie 9 Kto może ogłosić zakaz wstępu do lasu?
Pytanie 10 Kierowanie działaniem ratowniczym prowadzone jest przez:
Pytanie 11 Od którego roku datuje się powstawanie pierwszych harcerskich drużyn pożarniczych ?
Pytanie 12 Co uzyskujemy w konfuzorze?
Pytanie 13 Płukanie uszkodzonej skóry wodą (20-30min) stosujemy w przypadku stwierdzenia:
Pytanie 14 Najmniejsza wysokość drzwi w świetle na drogach ewakuacyjnych powinna wynosić:
Pytanie 15 Budynki IN to: