OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Klasa odporności ogniowej dotyczy:
Pytanie 2 Czy w jednokondygnacyjnym garażu podziemnym wymagane jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych?
Pytanie 3 Za pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi uważa się pomieszczenie, w którym przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa:
Pytanie 4 Środki zwilżające są to środki, które:
Pytanie 5 Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
Pytanie 6 Zasadniczą reorganizację ochotniczych straży pożarnych przeprowadzono w okresie :
Pytanie 7 Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
Pytanie 8 Budynki niskie to:
Pytanie 9 Pożary klasy C to pożary:
Pytanie 10 U nieprzytomnej ofiary wypadku akcję reanimacyjną należy prowadzić:
Pytanie 11 Do czego służy klapa dymowa?
Pytanie 12 Zjawisko inhibicji (inaczej antykatalizy) procesu spalania występuje podczas gaszenia pożarów;
Pytanie 13 Masaż zewnętrzny serca to uciśnięcie mostka dorosłego na głębokość:
Pytanie 14 Jak przed wojną nazywano kobiety działające w szeregach OSP?
Pytanie 15 Czy blaszane pokrycie dachu może być elementem instalacji odgromowej?