OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych jest zabroniona w:
Pytanie 2 Na ogrodzony teren placu targowego o powierzchni 5,5 ha należy zapewnić:
Pytanie 3 Szkoła Główna Służby Pożarniczej powstała w roku:
Pytanie 4 W skład sprzętu podnoszącego i rozpierającego wchodzą takie urządzenia jak:
Pytanie 5 Resuscytacja to:
Pytanie 6 Ile wynosi minimalna pojemność zbiornika przeznaczonego do zasilania w wodę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku wysokim, w którym żadna ze stref zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi LZ III nie przekracza powierzchni 850 m2
Pytanie 7 Na jakiej wysokości powinny być instalowane zawory hydrauliczne przy hydrantach wewnętrznych przeciwpożarowych?
Pytanie 8 Najmniejsza szerokość korytarza, stanowiącego poziomą drogę ewakuacyjną w budynku przeznaczonym dla 15 osób powinna wynosić:
Pytanie 9 Co oznacza symbol GBAM?
Pytanie 10 Przy spalaniu gazów mamy do czynienia z różnymi rodzajami płomieni. Jaką nazwę nosi płomień, gdy z palnika wydobywa się gaz nie zmieszany z powietrzem lub tlenem, a powietrze (tlen) dociera do niego dopiero w strefie spalania ?
Pytanie 11 Gaz propan - butan jest szczególnie niebezpieczny ponieważ:
Pytanie 12 Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
Pytanie 13 W jakim czasie rota II powinna zbudować linię zasilającą aby była nieprzerwana praca autopompy przy podawaniu wody z działka z samochodu GBA 2,5/16?
Pytanie 14 Krew tętniczą wypływająca z rany poznamy po:
Pytanie 15 Do wytwarzania i podawania piany średniej służy: