OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Co zyskujemy przy szeregowym łączeniu pomp?
Pytanie 2 Czy klapy dymowe w dachach i stropodachach mogą być wykonane z materiałów łatwopalnych?
Pytanie 3 Co jaki okres powinny być czyszczone przewody kominowe od palenisk kuchennych gospodarstw domowych?
Pytanie 4 Podstawa do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku:
Pytanie 5 Po haśle "Do akcji gotuj" przy zasilaniu samochodu z hydrantu, kierowca:
Pytanie 6 Do gazów gaśniczych zalicza się:
Pytanie 7 Do czego służy bezpiecznik elektryczny?
Pytanie 8 Do sprzętu gaśniczego powinien być zapewniony dostęp co najmniej:
Pytanie 9 W ilu zbiornikach może być zgromadzona woda przeznaczona do gaszenia kompleksu leśnego o powierzchni przekraczającej 10 ha?
Pytanie 10 Podczas zjazdu, przechodzenia po linie, przechodzenia węzła lub stanowiska należy bezwzględnie stosować zasadę:
Pytanie 11 Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11kg na stacjach gazu płynnego?
Pytanie 12 Czy w budynku mieszkalnym, mającym instalację gazową zasilaną z sieci można stosować instalację gazową z butli:
Pytanie 13 Piana gaśnicza o liczbie spienienia Ls=40, jest to piana :
Pytanie 14 Budynki zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL III to :
Pytanie 15 Gdzie sprawdzamy tętno u niemowlęcia :