OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Kto nadaje stopień starszego kapitana?
Pytanie 2 Ustawianie stert i stogów w stosunku do budynków wykonanych z "materiałów niepalnych" jest dozwolone w odległości co najmniej:
Pytanie 3 W jakim mieści na terenie woj. kujawsko pomorskiego znajduje się Szkoła Podoficerska?
Pytanie 4 Niebezpieczeństwo wybuchem stwarza mieszanka:
Pytanie 5 Czy miejsce omłotów powinno być wyposażone w pojemniki z wodą?
Pytanie 6 Zawór wyposażony w zamknięcie grzybkowe z zamkiem rozpadającym się pod działaniem ciepła oraz, rozpryskiwacz, który rozbija wypływający strumień wody na drobne krople nosi nazwę;
Pytanie 7 Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu?
Pytanie 8 Podpinka, wchodząca w skład uzbrojenia osobistego strażaka, to:
Pytanie 9 Wymień trzy typy dowodzenia działaniami ratowniczymi :
Pytanie 10 Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:
Pytanie 11 Czy w garażu oświetlonym wyłącznie światłem sztucznym wymagane jest stosowanie oświetlenia awaryjnego:
Pytanie 12 Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem płynnym należy usuwać zanieczyszczenia:
Pytanie 13 Ile najmniej osób potrzeba do utworzenia OSP?
Pytanie 14 Ubranie żaroodporne służy do:
Pytanie 15 Czy samochód GBAM - 2/8 + 8 posiada motopompę?